Design a site like this with WordPress.com
Get started

Թեմա 11. §29. Ճախարակ: §30. Մեխանիզմի օգտակար գործողության գործակից:

Քննարկվող հարցեր՝ 1. Ինչ է ճախարակը:. Ճախարակը շրջագծով փորակ ունեցող փոքրիկ անիվ է, որը պտտվում է գոտեկապի մեջ ամրացված առանցքի շուրջը: 2.  Ճախարակի ինչ տեսակներ գիտեք: Անշարժ ճախարակ, շարժական ճախարակներ և բազմաճախարակ: 3. Որ ճախարակն է կոչվում անշարժ: Բեռը բարձրացնելիս ճախարակի առանցքը մնում է անշարժ, ուստի այն կոչվում է անշարժ ճախարակ: 4. Որ ճախարակն էContinue reading “Թեմա 11. §29. Ճախարակ: §30. Մեխանիզմի օգտակար գործողության գործակից:”

Քմիական Տարրերի Պարբերական Աղյուսակը

ՀԱՐՑ 1. Ինչպե՞ս է կոչվում ատոմի համարը  և ի՞նչ է ցույց տալիս.  Ատոմի համարը կոչվում է կարագաթիվ: Կարգթիվը ցույց է տալիս պրոտոնների և էլեկտրոնների թիվը: ՀԱՐՑ 2. Ինչպե՞ս են  կոչվում տարրերի հորիզոնական շարքերը: Քանի ՞ հատ  են, ի՞նչ է  ցույց տալիս պարբերության համարը. Տրրերերի հորիզոնական շարքոերը կոչվում են պարբերություններ: Պարբերությունների քանակը 7 հատ է: Պարբերության համարը ցույց էContinue reading “Քմիական Տարրերի Պարբերական Աղյուսակը”

Թեմա 10, Պարզ Մեխանիզմներ §27.; Լծակ: Լծակի կանոնը: Թեք հարթություն:

Քննարկվող հարցեր՝ 1. Որոնք են պարզ մեխանիզմները: Ինչ պարզ մեխանիզմներ գիտեք: Այն մեխանիկական սարքերը, որոնք ծառայում են ուժերի մոդուլները կամ ուղությունները փոփոխելու համար, կոչվում են մեխանիզմներ: Բարդ մեխանիզմների մեծ մասը կամված է հետևյալ պարզ մեխանիզմներից՝ լծակ, ճախարակ, թեք հարթություն, ոլորան, պտուտակ և այլն: 2. Ինչ նպատակով են օգտագործվում պարզ մեխանիզմները: Ծանոթանալով պարզ մեխանիզմների գործողության ֆիզիկականContinue reading “Թեմա 10, Պարզ Մեխանիզմներ §27.; Լծակ: Լծակի կանոնը: Թեք հարթություն:”

Պարապմունք 8. Մայիսի՝ 21,22

Առաջադրանքներ: 1.Տրված են երկու բազմություններ՝A, B ա)յուրաքանչյուրը քանի՞ տարր ունի|A|, |B|  բ)գտիր նրանց միավորումը`AUB, քանի՞ տարր ստացվեց|AUB| գ)գտիր նրանց հատումը` AՈB A={1, 2, 5, 6} և B= {3, 4} A={-10, -20} և  B={-30} A={Հայկ, Աբել, Նարեկ,Իռեն } ևB= {Իռեն, Եվա, Սեդա, Հայկ} A={-1, 2, 56, 1901, 2222} և B= {-1, 2, 3, 5}  A={1, 2,Continue reading “Պարապմունք 8. Մայիսի՝ 21,22”

1֊ից 20 տարրերի ատոմներում էլեկտրոնները բաշխել ըստ էներգետիկ մակադակների

H ) 1e He ) 2e Li ) 2e 1e Be ) 2e 2e B ) 2e 3e C ) 2e 4e N ) 2e 5e O ) 2e 6e F ) 2e 7e Ne ) 2e 8e Na ) 2e 8e 1e Mg ) 2e 8e 2e Al ) 2e 8e 3e Si )Continue reading “1֊ից 20 տարրերի ատոմներում էլեկտրոնները բաշխել ըստ էներգետիկ մակադակների”

Պարապմունք 7. Մայիսի՝ 18, 19,20

Առաջադրանքներ: 1.Գրիր մի քանի բազմության օրինակներ: A {1, 3, 5, 7, …} B {2, 4, 6, ….} C {1/2, 1/3, 1/4, …} 2. Գրիր անվերջ և վերջավոր  տարրեր  ունեցող բազմության օրինակներ: Վերջավոր։ A = {1, 2} B = {10, 11} Անվերջ։ A = {1, 3, 5, 7, 9, ….}: 3.ա) Գրառեք 10-ից մեծ և 50-իցContinue reading “Պարապմունք 7. Մայիսի՝ 18, 19,20”

Թեմա. 9 Աշխատանք և Հզորություն: Պարզ Մեխանիզմներ §25. Մեխանիկական աշխատանք: §26. Հզորություն

Առաջադրանքներ 1. Երբ է ֆիզիկայում օգտագործվում  ՛՛աշխատանք՛՛ հասկացությունը: «Աշխատանք» հասկացությունն օգտագործվում է մեր առրոյա կյանքի գրեթե բոլոր բնագավառներում և ունի տարբեր մեկնաբանություններ: Ֆիզիկայում «աշխատանք» հասկացությունն ունի որոշակի իմաստ և օգտագործվում է միայն այն այն ժամանակ, երբ դիտարկվում է մարմնի շարժումը որևէ ուժի ազդեցությամբ: 2. Ինչ պայմաններ են անհրաժեշտ մեխանիկական աշխատանք կտարելու համար: Օրինակներ՝ վերաբարձ կռունկըContinue reading “Թեմա. 9 Աշխատանք և Հզորություն: Պարզ Մեխանիզմներ §25. Մեխանիկական աշխատանք: §26. Հզորություն”