Design a site like this with WordPress.com
Get started

Կենսաբանություն

Սրտի միջին շերտը՝ սրտամկանը իրենից ներկայացնում է հզոր մկանային շերտը։ Սրտի պատի ներքին շերտը կազմված է էպիթելային հյուսվածքից։ Սիրտը շրջապատված է շարցահյուսվացքային սրտապարկով։ Սրտապարկը չի հպվում սրտին և չի խանգարում նրան աշխատել։ Սրտապարկի ներքին պատերն արտադրում են հեղուկ, որը նվազեցնում է սրտի շփումը սրտապարկին։ Մարդու սիրտը քառախորշ է։ Այն կազմված է երկու նախասրտից և երկու փորոքից։

Նախասրտերի և փորոքների միջև առկա են փեղկավոր փականներ։ Փեղկավոր փականները ջլային թելերով միացած են փորոքներում տեղակայված պտկիկային մկաններին և չեն կարող շրջվել դեպի նախասրտեր։ Փեղկավոր փականները բացվում են դեպի փորոքներ։ Երբ արյունը նախասրտերից լցվում է փորոքներ, փեղկավոր փականները փակվում են, և արյունը չի կարող վերադառնալ նախասրտեր։ Փորաքների կծկման հետևանքով արյունը դուրս է մղվում դեպի զարկերակներ. ձախ փորաքից՝ դեպի աորտա, աջ փորոքից՝ դեպի թոքային երկու զարկերակներ։

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: