Design a site like this with WordPress.com
Get started

Թեմա 17. § 36. Ճառագայթաակտիվություն: Ազդեցությունը մարդու օրգանիմի վրա: § 37. Ատոմի միջուկի կառուցվածքը:

1.Ինչպես է հայտնագործվել բնական ճառագայթաակտիվության երևույթը: Ինչպես գիտենք՝ բնական ճառագայթաակտիվություն կոչվում է ծանր միջուկների ինքնակամ ճառագայթման երևույթը, իսկ այդ երևույթը արդեն հայտնագործել է Անրի Բեկերելը 1896թ-ին, ուրանի աղերի վրա Արևի ճառագայթների ազդեցությունը հետազոտելիս: Ծանր միջուկները անկայուն են: Դրանք ժամանակի ընթացքում ինքնակամ փոխակերպվում են ավելի փոքր կարգաթիվ ունեցող միջուկների, միաժամանակ անջատելով էներգիա: 2.Ինչ է ալֆա մասնիկը? Թվարկեք դրա բնութագրերը:Continue reading “Թեմա 17. § 36. Ճառագայթաակտիվություն: Ազդեցությունը մարդու օրգանիմի վրա: § 37. Ատոմի միջուկի կառուցվածքը:”

Թեմա 16. § 35. Լուսանկարչական ապարատ: Աչք և տեսողություն:

 1.Նկարագրեք մթնախցիկի կառուցվածքը: Մթնախցիկը դա ամբողջապես մութ, խորանարդ խցիկ է, որի մի մասում փոքր անցք է արված: Այդ անցքի միջով անցնող լույսի ճառագայթենրը նրա դիմացի պատի վրա կառուցում են խցիկի դիմաց գտնվող տեսարանի շրջված պատկերը: Իդեպ՝ որքան փոքր է այդ անցքը այդքան երևելի և ցայտուն է նրա դիմացի պատի վրայի պատկերը: 2.Ինչ նմանություն ունեն լուսանկարչականContinue reading “Թեմա 16. § 35. Լուսանկարչական ապարատ: Աչք և տեսողություն:”

Թեմա 15. § 33. Առարկայի պատկերի կառուցումը բարակ ոսպնյակում: Բարակ ոսպնյակի բանաձևը: Խոշորացում

1.Ինչով են տարբերվում առարկայի իրական և կեղծ պատկերներները: X առարկայի իրական պատկերը կազմվում է այն դեպքում եթե նրանից դուրս եկող երկու կամ ավելի ճառագայթներ ոսպնյակով անցնելիս զուգամիտում և հատվում մի որոշակի կետում: Եթե X կետը լքող ճառագայթները ոսպնյակով անցնելիս տարամիտում են, հետևաբար չեն հատվում մեկ կետում, և այդ ճառագայթների շարունակությունները տարվում և հատվում են մեկContinue reading “Թեմա 15. § 33. Առարկայի պատկերի կառուցումը բարակ ոսպնյակում: Բարակ ոսպնյակի բանաձևը: Խոշորացում”

Թեմա 14. Դաս 19.§ 32. Ոսպնյակներ: Ոսպնյակի օպտիկական ուժ:

1.Ինչ է ոսպնյակը: Ոսպնյակների ինչ տեսակներ գիտեք: Ոսպնյակ է կոչվում երկու կողմից գնդային մակերևույթներով սահմանափակված թափանցիկ մարմինը։ Ոսպնյակները լինում են 6 տեսակի՝ երկուուռուցիկ, հարթ-ուռուցիկ, գոգավոր-ուռուցիկ, երկգոգավոր, հարթտ գոգավոր, ուռուցիկ-գոգավոր։ 2. Որ ուղիղն են անվանում ոսպնյակի գլխավոր օպտիկական առանցք: Ոսպնյակի գլխավոր օպտիկական առանցքը ոսպնյակի Օ օպտիկական կենտրոնով անցնող ցանկացած ուղիղ է։ 3. Որ ոսպնյակներն են կոչվումContinue reading “Թեմա 14. Դաս 19.§ 32. Ոսպնյակներ: Ոսպնյակի օպտիկական ուժ:”

Թեմա 13. ՕՊՏԻԿԱԿԱՆ ԵՐԵՎՈՒՅԹՆԵՐ. § 29. Լույս: Լույսի տարածումը համասեռ միջավայրում: § 30. Լույսի անդրադարձումը: Անդրադարձման օրենքը: Հարթ հայելի: § 31.  Լույսի բեկումը: Բեկման օրենքը:

1.Ինչ է լույսը ըստ Նյուտոնի և ըստ Հյուգենսի: Ըստ Նյուտոնը լույսի կորպուսկուլների հավաքածու է, որը լուսատու մարմինն առաքում է բոլոր ուղղություններով: Ըստ Հյուգենսի լույսը առաձգական ալիք է, որը առաքվում է լույսի աղբյուրից: 2.Որ լուսատու մարմինն են անվանում լույսի կետային աղբյուր: Եթե լուսատու մարմնի չափերը շատ փոքր է մինչև էկրան հեռավորությունից, ապա այդպիսի լուսատու մարմինն անվանումContinue reading “Թեմա 13. ՕՊՏԻԿԱԿԱՆ ԵՐԵՎՈՒՅԹՆԵՐ. § 29. Լույս: Լույսի տարածումը համասեռ միջավայրում: § 30. Լույսի անդրադարձումը: Անդրադարձման օրենքը: Հարթ հայելի: § 31.  Լույսի բեկումը: Բեկման օրենքը:”

Դաս 12. § 23.Էլեկտրամագնիսներ: § 25. Երկրի մագնիսական դաշտը: Կողմնացույց:

1.Ինչ եղանակով կարելի է մեծացնել կոճի մագնիսական դաշտը: Հոսանքի V-ը բարձրացնելով: 2.Ինչու կոճի գալարների թիվը մեծացնելիս նրա մագնիսական դաշտն ուժեղանում է: Ավելի քիչ պղնձից կամ երկաթից թելեր կապած լինեն այնքան ավելի մեծ կլինի: 3.Ինչու կոճի ներսում երկաթե միջուկ տեղադրելիս նրա մագնիսական դաշտն ուժեղանում է: Միջուկը մագնիսային է և կոճը մոտիկ է նրան այդ պատճառով էContinue reading “Դաս 12. § 23.Էլեկտրամագնիսներ: § 25. Երկրի մագնիսական դաշտը: Կողմնացույց:”

Թեմա 10. ՀՈՍԱՔՆԻ ԱՇԽԱՏԱՆՔԸ ԵՒ ՀԶՈՐՈՒԹՅՈՒՆԸ։ ՋՈՈՒԼ-ԼԵՆՑԻ ՕՐԵՆՔԸ.

Թեմատիկ հարցեր և խնդիրներ՝ 1. Բնակարանի տաքացման համար օգտագործվող 140 Օմ դիմադրություն ունեցող էլեկտրական ջերմատաքացուցիչը  նախատեսված է 3.5 Ա հոսանքի ուժի համար: Որքա՞ն էներգիա կծախսի այդ ջերմատաքացուցիչը  8 ժամ անընդհատ աշխատելու դեպքում: R = 140 Օմ I = 3,5 Ա t = 8 ժամ = 28800 ժ A – ? A = IUt = IContinue reading “Թեմա 10. ՀՈՍԱՔՆԻ ԱՇԽԱՏԱՆՔԸ ԵՒ ՀԶՈՐՈՒԹՅՈՒՆԸ։ ՋՈՈՒԼ-ԼԵՆՑԻ ՕՐԵՆՔԸ.”

Թեմա 11. ԳԼՈՒԽ II . ԷԼԵԿՏՐԱՄԱԳՆԻՍԱԿԱՆ ԵՐԵՎՈՒՅԹՆԵՐ § 21.Հաստատուն մագնիսներ: § 22. Հոսանքի մագնիսական դաշտը: Մագնիսական գծեր:

1. Ինչ նյութեր է ձգում մագնիսը: Բնական մագնիսը մոտեցնելով տարբեր առարկաների կարելի է տեսնել,որ այն ձգում է ,ասեղը ,քորոցը,երկաթի խարտվածքը,երկաթե ու պողպատե առարկաներ: Թույլ է ազդում նիկելե և կոբալտե առարկաների վրա,իսկ փայտի կտորի,թղթի ապակու և մի շարք այլ նյութերից պատռաստված առաարկաների վրա չի ազդում: 2. Որ մարմիններն են կոչվում հաստատուն մագնիսներ: Ի տարբերություն երկաթի՝ պողպատիցContinue reading “Թեմա 11. ԳԼՈՒԽ II . ԷԼԵԿՏՐԱՄԱԳՆԻՍԱԿԱՆ ԵՐԵՎՈՒՅԹՆԵՐ § 21.Հաստատուն մագնիսներ: § 22. Հոսանքի մագնիսական դաշտը: Մագնիսական գծեր:”

Թեմա 9. § 17. ՋՈՈՒԼ-ԼԵՆՑԻ օրենքը: Շիկացման լամպ: Կարճ միացում: Ապահովիչներ: § 18. Էլեկտրակն հոսանքի աշխատանքը և հզորությունը:

1. Ինչ է հոսանքի աշխատանքը: Ինչ բանաձևով են այն հաշվում: Հոսանքի աշխատանքի բանաձևը ձևակերպեք բառերով: Փակ էլեկտրական շղթայի որևէ տեղամասով լիցք տեղափոխելիս էլեկտրական դաշտը կատարում է աշխատանք, որն անվանում են հոսանքի աշխատանք:Բանաձև՝ A=qUA-ն հոսանքի աշխատանք է, U-ն՝ լարումը շղթայի տեղամասում, իսկ q-ն՝ այդ տեղամասի կամայական լայնական հատույթով t ժամանակում անցած լիցքը: 2. Որն է աշխատանքիContinue reading “Թեմա 9. § 17. ՋՈՈՒԼ-ԼԵՆՑԻ օրենքը: Շիկացման լամպ: Կարճ միացում: Ապահովիչներ: § 18. Էլեկտրակն հոսանքի աշխատանքը և հզորությունը:”

Թեմա 8 Թեմատիկ հարցեր, խնդիրներ և առաջադրանքներ

Խնդիր 1. 2 Վ լարման համար հաշվարկված քանի՞ միատեսակ լամպ է անհրաժեշտ հաջորդաբար միացնել, որպեսզի ստացված տոնածառի ծաղկաշղթան հնարավոր լինի միացնել 100 Վ լարման ցանցին:  50 հատ Խնդիր 2. 35 Օմ և 7 Օմ դիմադրություն ունեցող 2 ռեզիստորներ միացված են հաջորդաբար: Նրանցից որի՞ ծայրերում է լարումը փոքր և քանի՞ անգամ:   Առաջինը 5 անգամ ԽնդիրContinue reading “Թեմա 8 Թեմատիկ հարցեր, խնդիրներ և առաջադրանքներ”