Design a site like this with WordPress.com
Get started

Դաս 26. § 57. ՋԵՐՄԱՅԻՆ ՇԱՐԺԻՉՆԵՐ.

1. Բերե՛ք գոլորշու՝ ներքին մեխանիկական էներգիայի վերածվելու օրինակներ:  Ջրի և սպիրտայրոցի բոցի միջև ջերմափոխանակության հետևանքով ջրի ներքին էներգիան մեծանում է, և որոշ ժամանակ անց ջուրը սկսում է եռալ։ 2. Ի՞նչ է ջերմաշարժիչը:  Ջերմաշարժիչներ են անվանում այն մեքենաները, որոնք վառելիքի ներքին էներգիան փոխարկում են մեխանիկական էներգիայի։ 3. Թվարկե՛ք ջերմաշարժիչների տեսակները:  Ջերմաշարժիչի տեսակներն են՝ ներքին այրման շարժիչ,Continue reading “Դաս 26. § 57. ՋԵՐՄԱՅԻՆ ՇԱՐԺԻՉՆԵՐ.”

Դաս 25. §50.Գոլորշիացում և խտացում: §51.Եռում: Եռման ջերմաստիճան: §52.Շոգեգոյացման տեսակարար ջերմություն:

1.Ինչ է շոգեգոյացումը: Նյութի անցումըհեղուկ կամ պինդ վիճակից գազային վիճակ կոչվում է շոգեգոյացում: 2. Ինչ է գոլորշիացումը: Հեղուկի ազատ մակերևույթից շոգեգոյացումը կոչվում է գոլորշիացում։ 3. Ինչ է խտացումը: Նյութի անցումը գազային վիճակից հեղուկ վիճակի, կոչվում է խտացում: 4. Որ գոլորշին է կոչվում հագեցած: Հագեցած գոլորշին հեղուկի կամ պինդ մարմնի հետ թերմոդինամիկական հավասարակշռության մեջ գտնվող, քիմիական նույն բաղադրությանContinue reading “Դաս 25. §50.Գոլորշիացում և խտացում: §51.Եռում: Եռման ջերմաստիճան: §52.Շոգեգոյացման տեսակարար ջերմություն:”

Դաս 24. §47.Նյութի ագրեգատային վիճակները: §48.Բյուրեղային մարմինների հալումն ու պնդացումը: §49.Հալման տեսակարար ջերմություն:

Ինչ ագրեգատային վիճակներում կարող է լինել նյութը: Նյութը կարող է լինել պինդ, հեղուկ և գազային վիճակներում։ Որոնք են ջրի ագրեգատային վիճակները:  Ջրի պինդ վիճակը սառուցն է, հեղուկ վիճակը ջուրը, իսկ գազային վիճակը՝ գոլորշի։ Ինչով են բնորոշվում նյութի այս կամ այն ագրեգատային վիճակները: Պինդ մարմինները պահպանում են իրենց ձև և ծավալը, հեղուկների ծավալը անհնար է փոխել,Continue reading “Դաս 24. §47.Նյութի ագրեգատային վիճակները: §48.Բյուրեղային մարմինների հալումն ու պնդացումը: §49.Հալման տեսակարար ջերմություն:”

Դաս 23. §44. Տեսակարար ջերմունակություն. §45. Ջերմային հաշվեկշռի հավասարումը.

  1.Մարմինների որ հատկությունն է բնութագրում տեսակարար ջերմունակությունը: Մարմիններն օժտված են այնպիսի հատկությամբ, որ տվյալ պայմաններում միևնույն զանգվածով տարբեր մարմիններ նույն չափով տաքացնելու համար պահանջվում են տարբեր ջերմաքանակներ: Մարմնի այդ հատկությունը բնութագրում են մի ֆիզիկական մեծությամբ, որն անվանում են տեսակարար ջերմունակություն:             2. Որ ֆիզիկական մեծությունն են անվանում ( նյութի) տեսակարար ջերմունակություն:  Այն ֆիզիկական մեծությունը, որը ցույցContinue reading “Դաս 23. §44. Տեսակարար ջերմունակություն. §45. Ջերմային հաշվեկշռի հավասարումը.”

Դաս 22. (29.03-02.04) §38. Ներքին էներգիա §39. Ներքին էներգիայի փոփոխման եղանակները.

1. Մեխանիկական էներգիայի ինչ տեսակներ գիտեք: Բերեք օրինակներ: Երկու տեսակ՝ կինետիկ և պոտենցյալ: Օրինակ՝ շաժվող օդանավի մեջ նստած ուղևորը օդանավի նկատմամբ զրո կինետիկ էներգիա ունի, սակայն նրա կինետիկ էներգիան Երկրի նկատմամբ փոխարինվում է պոտենցյալով։ 2.Ձևակերպեք էներգիայի պահպանման օրենքը:  Դիմադրության և շխման ուժերի բացակայությամբ մարմնի լրիվ մեխանիկական էներգիան շարժման ընթացքում մնում է հաստատուն՝ պահպանվում է։ 3.Ինչպես է փոխվում որոշ բարձրությունից ընկնող գնդիկիContinue reading “Դաս 22. (29.03-02.04) §38. Ներքին էներգիա §39. Ներքին էներգիայի փոփոխման եղանակները.”

Դաս 20. (15.03-19.03) §32. Ֆիզիկական մարմին և նյութ: Նյութի կառուցվածքը: §33. Ատոմներ և մոլեկուլներ: §34. Մոլեկուլների շարժումը: Դիֆուզիա:

1.Թվարկել ձեր շրջապատի մի քանի առարկաներ և նշել թե ինչ նյութերից է այն պատրաստված: Բաժակ–կավ, ապակի. աթոռ–փայտ. գիրք–թուղթ: 2.Ինչից են բաղկացած ֆիզիկական մարմնները: Ֆիզիկական մարմինները բաղկացած են նյութերից: 3.Ինչպիսի կառուցվածք ունի նյութը: Նյութը կազմված է մոլեկուլներից, իսկ մոլեկուլները՝ ատոմներից։ 4.Ինչպես են անվանում նյութի մասնիկները: Նյութի մասնիկներին անվանում են ատոմև մոլեկուլ։ 5.Որ նյութն են անվանում տարր:Continue reading “Դաս 20. (15.03-19.03) §32. Ֆիզիկական մարմին և նյութ: Նյութի կառուցվածքը: §33. Ատոմներ և մոլեկուլներ: §34. Մոլեկուլների շարժումը: Դիֆուզիա:”

§35. Մոլեկուլների քաոսային շարժման արագությունը և մարմնի ջերմաստիճանը: §36. Ջերմաչափ: Ջերմաստիճանային սանդղակ:

1. Ինչ է կատարվում տաք և սառը մարմիններն իրար հպելիս: Տաք մարմինը հովանում է իսկ սառը մարմինը տաքանում: 2.Որ ֆիզիկական մեծությունն է բնորոշում մարմնի տաքացվածության աստիճանը: Ցելսիուս, Ֆարինհեյթ։ 3.Ինչ կապ կա մոլեկուլների անկանոն շարժման արագությունների և մարմնի ջերմաստիճանի միջև: Ինչքն մեծ է մոլեկուլների անկանոն շարժման արագությունը այնքան ավելի մեծ է մարմնի ջերմաստիճանը: 4. Ինչ էContinue reading “§35. Մոլեկուլների քաոսային շարժման արագությունը և մարմնի ջերմաստիճանը: §36. Ջերմաչափ: Ջերմաստիճանային սանդղակ:”

Դաս 19. (08.03-12.03) §32. Ֆիզիկական մարմին և նյութ: Նյութի կառուցվածքը: §33. Ատոմներ և մոլեկուլներ: §34. Մոլեկուլների շարժումը: Դիֆուզիա:

1.Թվարկել ձեր շրջապատի մի քանի առարկաներ և նշել թե ինչ նյութերից է այն պատրաստված: Սպասք -ճենապակի, ծածկոց-գործվացքը, պահարան-պայտ, տետր-թուղթ  2.Ինչից են բաղկացած ֆիզիկական մարմնները: Ֆիզիկական մարմինները բաղկացած են են նյութերից: 3.Ինչպիսի կառուցվածք ունի նյութը: Նյութը կազմված է բաղկացած է առանձին մասնիկներից,որոնց միջև կան ազատ տարածութուններ: 4.Ինչպես են անվանում նյութի մասնիկները: Այդ  մասնիկները անվանում են ատոմներContinue reading “Դաս 19. (08.03-12.03) §32. Ֆիզիկական մարմին և նյութ: Նյութի կառուցվածքը: §33. Ատոմներ և մոլեկուլներ: §34. Մոլեկուլների շարժումը: Դիֆուզիա:”

Դաս 17. (22.02-26.02) §25. Մեխանիկական ալիքներ: §26. Ալիքի երկարություն: Ալիքի տարածման արագություն: §27. Սեյսմիկ ալիքներ:

1.Որ ալիքներն են կոչվում պարբերական: Պարբերական դեֆորմացիայի հետևանքով մարմնի երկայնքով իրար հաջորդող  դեֆորմացիաները, այդ վազող ալիքները կոչվում են պարբերական։ 2.Ինչպես է առաջանում և տարածվում սեղմման դեֆորմացիայի ալիքը: Սեղմման դեֆորմացիա առաջանում է, երբ որևէ մարմնի ազդեցությամբ այլ մասնիկ  իրար սեղմվելով ազդում են այլ մարմնի վրա, որը դրանից սկսում է տատանվել։ 3.Որ ալիքն են անվանում մենավոր: Ալիքի այն տեսակը, որի դեպքում որևէ տեղամասով սեղմման դեֆորմացիայի ալիքը  անցնելոց հետո այդ տեղամասի մասնիկների շարժումը դադարում է, կոչվում է  մենավոր ալիք։ 4.Ինչպես կարելի է ցուցադրել երկար պարանի երկայնքով  <<վազող>> մենավոր ալիքը: Պարանի մի մասը կապում ենք անշարժ մարմնից, մյուս մասը բռնում ենք ձեռքով,  այնուհետև կտրուկ ծայրը տանում ենք մի կողմ և վերադարձնում։ 5.Ինչ հատկանիշ է բնորոշ բոլոր մեխանիկական ալիքներին: Միջավայրում ալիք տարածվելիս նյութ չի տեղափոխվում, բայց տեղի է ունենում  ալիքի փոխանակում։ 6.Բացատրել թե ինչպես է գոյանում առաձգական ալիքը: Երբ մեխանիկական ալիքը տարածվում է առաձգական միջավայրում։ 7.Continue reading “Դաս 17. (22.02-26.02) §25. Մեխանիկական ալիքներ: §26. Ալիքի երկարություն: Ալիքի տարածման արագություն: §27. Սեյսմիկ ալիքներ:”

Դաս 15. (08.02-12.02) Ֆիզիկա․ Դաս 16. (15.02-19.02) ՄԵԽԱՆԻԿԱԿԱՆ ՏԱՏԱՆՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ԱԼԻՔՆԵՐ

1. Որքան է սեփական տատանումներ կատարող ճոճոնակի լրիվ մեխանիկական էներգիան: Թելավոր ճոճանակի լրիվ մեխանիկական էներգիան պահպանվում է, քանի որ A և B դիրքերի բարձրությունները հավասար են։ 2.Էներգիայի ինչ փոխակերպումներ են  տեղի ունենում ճոճանակի սեփական տատանումների ժամանակ: Պոտենցիալ էներգիան նվազում է, իսկ ինետիկը աճում, և դրա հակառակը։ 3. Որ դիրքում է սեփական տատանումներ կատարող ճոճոնակի պոտենցիալContinue reading “Դաս 15. (08.02-12.02) Ֆիզիկա․ Դաս 16. (15.02-19.02) ՄԵԽԱՆԻԿԱԿԱՆ ՏԱՏԱՆՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ԱԼԻՔՆԵՐ”