Design a site like this with WordPress.com
Get started

1) քանի՞ միլիոն օրգանական նյութ է հայտնի մարդկությանը Աշխարհում հայտնի է ավելի քան 186 մլն օրգանական նյութեր: 2) որո՞նք են օրգանական նյութերի բազմաթվության պատճառները 1-ին պատճառն այն է, որ օրգանական միացությունների հիմքը ածխածնի ատոմների շղթան է, որը տեսականորեն կարող է անսահման երկար լինել։ 2-րդ պատճառն այն է, որ այս շղթան կարող է ունենալ այլ կառուցվածքContinue reading

Ինքնաստուգման առաջադրանքներ, թեման՝

1) Որո՞նք են կենդանի օրգանիզմի հիմնական տարրերը, թվարկեք մակրո-, միկրո-, ուլտրատարրերը…. Միկրոտարրեր տարրեր  -երկաթ, պղինձ, սելեն, յոդ, քրոմ, ցինկ, ֆտոր,  մանգան,  կոբալտ, մոլիբդեն, սիլիցիում, բրոմ, վանադիում, բոր: Ուլտրաէլեմենտներ – կալցիում, ֆոսֆոր, մագնեզիում, նատրիում,  կալիում, քլորիդ  և ծծումբ: 2) Որքա՞ն է C, H, O, N, P, S կենսածին տարրերի պարունակությունը կենդանի օրգանիզմում ըստ զանգվածի ( %). 1) 24 % 2) 97% 3) 76 % 4) 62% 3) Որքա՞ն է կենսական տարրերի` մակրո տարրերի, կարգաթվերիContinue reading “Ինքնաստուգման առաջադրանքներ, թեման՝”

<> 

Առաջադրանքներ.  *1– Ո՞ր  տարրերն են   ընդգրկված 5-֊րդ խմբի գլխավոր ենթախմբում, թվարկեք…  5-րդ խմբի գլխավոր ենթախմբում ընդգրկված են ՝ ազոտը (N), ֆոսֆորը (P), արսենը (As), ծարիրը (Sb) և բիսմութը (Bi): *2- Բնութագրեք  5-֊րդ խմբի գլխավոր ենթախմբի տարրերը  Մենդելևի պարբերական համակարգի VA խումբը կոչվում է ազոտի ենթախումբ։ Այդ ենթախմբի մեջ մտնում են ազոտը (N), ֆոսֆորը ( P ), արսենըContinue reading “<> “

Կենդանի օրգանիզմի քիմիան

Առաջադրանքներ. *- Որո՞նք են  կենդանի  օրգանիզմի  հիմնական  տարրերը, որոնք  նաև  անվանում  են կենսական  տարրեր  Կենդանի  օրգանիզմի  հիմնական  տարրերը Կենսական տարրեր են կոչվում այն այն քիմիական տարրի ատոմները, որոնք առաջացնում են բարդ օրգանական նյութեր՝ սպիտակուցներ, ածխաջրեր, ճարպեր, լիպիդներ, նուկլեինաթթուներ, վիտամիններ և այլն, որոնք ապահովում են կենդանի օրգանիզմի կենսագործունեությունը։ ·  Ո՞րն է  կենդանի  օրգանիզմի  կառուցվածքային  միավորը, գրեք  նրա  բաղադրությունը Բջիջը կենդանի օրգանիզմի կառուցվածքային միավորն է։ Բջջի բաղադրությունն է՝ 70-80% ջուր (անօրգանական), 10-20%Continue reading “Կենդանի օրգանիզմի քիմիան”

Թթուներ

Առաջադրանքներ՝ *1. -Սահմանել   ո՞ր  բարդ նյութերն են   կոչվում  թթուներ, գրել  թթուների  ընդհանուր  բանաձևը. ..  *2. Գրեք  առնվազն 5 անթթվածին  թթուների  բանաձևերը և անվանումները…  *3. Գրեք  առնվազն  10 թթվածնավոր  թթուների   բանաձևերը  և  անվանումները…  *4. Ինչպե՞ս  են  ստանում  թթուներ, գրեք համապատասխան  ռեակցիաների             հավասարումները…  *5. Թվարկեք  թթուների  ֆիզիկական  հատկությունները…  *6.-Գրեք  թթուների քիմիական հատկությունները. այսինքն թթուների  փոխազդեցությունը   պարզ  և բարդ նյութերի հետ  ռեակցիաների հավասարումները… ա)Continue reading “Թթուներ”

Թեման՝ «Ջրածին»

Առաջադրանքներ. *1. Ջրածինը բնության մեջ Ջրածինը շատ կարևոր տարր է հանդիսանում թե բնության, թե տիեզերքի համար: Հիմնականում միացությունների տեսքով է լինում: Օրինակ ջրում – H2O, ջրածնի երկու ատոմ և թթվածնի մեկ ատոմ: Ջուրը բնության մեջ ունի անբնութագրելի մեծ դեր. առանց նրա չի կարող կյանք լինել: *2. Ջրածնի ատոմի կառուցվածքը, իզոտոպները Ջրածին տարր պարունակող ցանկացած միացությունContinue reading “Թեման՝ «Ջրածին»”

Հեռավար 9-րդ դաս.-Թեման՝ <>

Առաջադրանքներ.  Թթվածնի  տարածվածությունը  երկրագնդի վրա  Թթվածինը ամենատարածված տարրն է ամբողջ երկրագնդի վրա։ Թթվածինը մեզ շրջապատող օդի մեջ է։Տոկոսային հարաբերությամբ այն կազմում է երկրագնդի 50%: Իսկ օդում 25%: Թթվածնի  իզոտոպների բաղադրությունը(պրոտոնների, նեյտրոնների, էլեկտրոնների քանակը իզոտոպներում), վալենտականությունը և օքսիդացման  աստիճանը  միացություններում, օրինակներ Բնական թթվածինը բաղկացած է 3 կայուն իզոտոպներից՝ 16O(8 պրոտոն, էլեկտրոն, նեյտրոն), 17O(8 պրոտոն և էլեկտրոն, 9 նեյտրոն), 18O(8 պրոտոն և էլեկտրոն, 10Continue reading “Հեռավար 9-րդ դաս.-Թեման՝ <>”

Ինքնաստւգման   առաջադրանքներ                  «7,8-րդ  դաս.  հիմնական  բաժինների   կրկնողություն» 

1.   Ո՞ր  շարքում   են  գրված  միայն  ֆիզիկական  մարմիններ.      1 )  քանոն, ապակի, գիրք, մեխ, ալյումին, ազոտ     2)  սեղան, համակարգիչ, տետր, վարդ, մատանի     3)  երկաթ, ֆոսֆոր, բաժակ,  գրիչ, թթվածին     4)  պղինձ, ջուր,  սոդա,  արծաթ, ոսկի, ջրածին Ո՞ր  շարքում  են  նյութերը  ներկայացված  ըստ  մարդու  օրգանիզմում  դրանց   զանգվածային   բաժնի  նվազման.  ածխաջրեր, ջուր, սպիտակուցներ, ճարպեր սպիտակուցներ, ջուր, ճարպեր, ածխաջրեր սպիտակուցներ, ածխաջրեր, ջուր, ճարպերContinue reading “Ինքնաստւգման   առաջադրանքներ                  «7,8-րդ  դաս.  հիմնական  բաժինների   կրկնողություն» “

7,8-րդ դասարանի քիմիայի  կարևորագույն հասկացոթյունների կրկնողություն

Առաջադրանքք 1.-  Ի՞նչ  է  ուսումնասիրում  քիմիա գիտությունը:  Քիմիան ուսումնասիրում  է նյութերը: Նրանց կառուցվացքը, բաղադրությունը և կիռառումը այն նաև   ուսումնասիրում  է  նյութերի  հատկությունները: Թվարկեք մարդկությանը  հուզող հիմնախնդիրների  լուծման  գործում <<Քիմիայի>> դերը: խմելու ջրի մաքրում և ախտահանում, դեղերի և վիտամինների սինթեզ և վերլուծություն բենզինի և այլ վառելանյութերի ստացում նավթի վերամշակումից, սննդամթերքի որակի անալիզ, կյանքի համար կենսական նշանակություն ունեցող նյութերի ստացում,ներառյալ. մետաղներ և համաձուլվածքներ, ապակի, հանքայինպարարտանյութեր, պեստիցիդներ, պոլիմերներ և պլաստմաս, ցեմենտ,արհեստականContinue reading “7,8-րդ դասարանի քիմիայի  կարևորագույն հասկացոթյունների կրկնողություն”