Design a site like this with WordPress.com
Get started

Քիմիա Առաջադրանքներ

Տրված են նյութեր ՝ գրանիտ, ջուր ,ավազ, կավ, կերակրի աղ, ծծումբ ,սպիրտ, կրաքար: ԱռաջադրանքԱռանձնացրե՛ք եւ առաջին շարքում դրե՛ք պարզ, իսկ երկրորդում՝ բարդ նյութերը: Պարզ նյութերը բաժանե՛ք մետաղների եւ ոչմետաղների: պարզ-գրանիտ ծծումբ բարդ-ջուր ,ավազ, կավ, կերակրի աղ, ,սպիրտ, կրաքար 2.Ի՞նչ է ցույց տալիս քիմիական տարրի նշանը:Գրե՛ք հետեւյալ տարրերի քիմիական նշանները՝ ալումին, կալցիում, սիլիցիում, ֆոսֆոր, երկաթ, ածխածին,Continue reading “Քիմիա Առաջադրանքներ”

Քիմիա

Պատասխանե՛ք հետեւյալ հարցերին. ա) ո՞րն է թթվածին տարրի քիմիական նշանը, Օբ) որքա՞ն են թթվածնի հարաբերական ատոմային եւ մոլային զանգվածները, 15,999416 Մոլային զանգվածը՝ M(Օ2) =32գ/մոլ: գ) ո՞րն է թթվածին տարրի կարգաթիվը, 8 դ) դիրքը պարբերական համակարգում Թթվածինը պարբերական համակարգում գտնվում է երկրորդ պարբերության Vl խմբի գլխավոր ենթախմբում: Ի՞նչ օքսիդացման աստիճաններ կարող է դրսևորել թթվածինը միացություններում. Օքսիդացման աստիճանը միացություններում՝ Հիմնականում՝ −2,պերօքսիդներում՝ −1,ֆտորի հետContinue reading “Քիմիա”

Քիմիա Նոյեմբեր 23-27

1* Լրացրեք բաց թողնված բառերը  Օքսիներ են կոչվում այն բարդ նյութերի,որոնք կազմված են  երկու տարրի ատոմներից,որոնցից մեկը թթվածինն է,որտեղ նրա օքսիդացման աստիճանն` -2 է: Թթուները այն բարդ նյութերն են,որոնք կազմված են ջրածնի ատոմներից և թթվածնի մնացորդներից: Հիմքեր են կոչվում այն բարդ նյութերը,որոնք կազմված են մետաղի ատոմներից և հիդրոքսո խմբերից խմբերից: 2* Ք՞անի քիմիական տարրից է կազմված HNO3,CO2 HNO3- 3 տարրիցContinue reading “Քիմիա Նոյեմբեր 23-27”

Նոյեմբեր 9-13 Քիմիա

1.Ո՞րն է հինգերորդ «ավելորդ» տարրը` Be, Sr, Zn, Mg, Ca: Zn – է ավելորդ տարրը, որովհետև բոլոր մյուս տարրերը մտնում են ուրիշ խմբի մեջ: 2.Քանի՞ քիմիական տարրից է կազմված հետևյալ նյութը ՝KMnO4 նշիր այդ նյութը կազմող քիմիական տարրերի անվանումները,հարաբերական ատոմային զանգվածները: 3 քիմիական տարր` K, Mn, O 3.Լրացրե ́ք բաց թողնված քիմիական նշան­ները. ա)Ar(K) = 40Continue reading “Նոյեմբեր 9-13 Քիմիա”

Քիմիա Հոկտեմբերի 26-30

1*Ավազը խառնվել է փայտի թեփի հետ:Առաջարկե՛ք եղանակ, որի միջոցով հնարավոր է այդխառնուրդի բաղադրամասերն առանձնացնել: Այդ խառնուրդի վրա ավելացնում ենք ջուր: Այդ դեպքում փայտի թեփը դուրս կգա ջրի երես, իսկ ավազը կնստի տարայի տակակին: 2* Ունենք ջուր և ծծմբի (IV) օքսիդ (H2O,SO2): Գրել այս 2 նյութի .ֆիզիկական հատկությունները(ագրեգատային վիճակը (գազ, հեղուկ, պինդ), գույնը, հոտը, համը, խտությունը, ջերմահաղորդականությունը, էլեկտ-Continue reading “Քիմիա Հոկտեմբերի 26-30”