Design a site like this with WordPress.com
Get started

Առաջադրանք, 8-րդ դասարան, մայիսի 1-7-ը

Առաջադրանք 1 Իրադրությունը պատերազմի վերսկսման պայմաններում Պատմել հայկական կորպուսի , արևմտահայ դիվիզիայի մասին: 1917 թ. նոյեմբերի 16–ի հրամանով Կովկասյան ճակատում ստեղծվելու էր Հայկականկորպուսը: Հրամանատար հաստատվեց գեներալ Թովմաս Նազարբեկյանը, իսկ կոմիսար՝ Դրոն: Կորպուսը բաղկացած էր երկու դիվիզիայից, յուրաքանչյուրում կար 4 գունդ: Հայկական կորպուսի զորամիավորների համալրման գլխավոր վայր դարձավ Երևանի նահանգը: Արևմտահայերից ձևավորվեց հայկական մյուս խոշոր զորամիավորը՝Continue reading “Առաջադրանք, 8-րդ դասարան, մայիսի 1-7-ը”

Առաջադրանք, 8-րդ դասարան, ապրիլի 23-30

Հայ ազգային -քաղաքական կյանքի վերելքը 1917թ.-ին Նկարագրել 1917թ. սկզբին Ռուսաստանում տեղի ունեցող փոփոխությունները: 1917 թ. փետրվարի վերջին Ռուսաստանում սկսված հեղափոխության շնորհիվ տապալվեց միապետությունը: Երկիրը բռնեց ժողովրդավարական հանրապետությանձևավորման ուղին: Մարտի 2–ին կազմվեց Ժամանակավոր կառավարություն՝ բարձրագույն գործադիր իշխանության նոր մարմինը Ռուսաստանում: 1917 թ. մարտի 9-ին կազմվեց երկրամասի իշխանության նոր մարմին՝ Անդրկովկասյան հատուկ կոմիտե (ԱՀԿ): Համեմատել հայերի նկատմամբContinue reading “Առաջադրանք, 8-րդ դասարան, ապրիլի 23-30”

Առաջադրանք 8-րդ դասարան, ապրիլի 5-11

Առաջադրանք 1 Միջազգային հարաբերությունները 19-րդ դարի վերջ-20-րդ դարի սկիզբին: Հայաստանը և հայ ժողովուրդը առաջին աշխարհամարտի տարիներին:Համաշխարհային պատերազմի Կովկասյան ճակատը։ Համաշխարհային պատերազմում Կովկասյան ճակատում տեղի ունեցող իրադարձությւոնները ներկայացնել երեք՝ ռուսական , թուրքական,  հայկական տեսանկյունից/հիմնավորել փաստերի հիման վրա/: Թուրքական հրամանատարությունը կարևոր նշանակություն էր տալիս Կովկասյան ակատին: Այս ուղղությամբ թուրքերը կենտրոնացել էին 300հազարանոց երրորդ բանակը: Երբ գերմանակն և թւորքականContinue reading “Առաջադրանք 8-րդ դասարան, ապրիլի 5-11”

Առաջադրանք, 8-րդ դասարան, մարտի 18-22

Առաջադրանք 1 Գերմանիայի և Իտալիայի վերամիավորումները Նկարագրել , համեմատել Գերմանիայի, Իտալիայի միավորման գործընթացներն ու արդյունքները։ Երկու երկրներում էր վերամիավորումը շատ բարդ է եղել: Գերմանիային օգնեց վերամիավորվել Օ. Բիսմարկը և պատերազմի հաղթանակները, իսկ Իտալիան գրեթե ինքնուրույն պարզապես օգտվելով ֆրանս-պրուսական պատերազմից վերամիավորվեց: Երկու երկրներն էլ վերամիավորվեցին դարձան սահմադրական միապետություններ և բռնեցին զարգացման ուղին: Գերմանիայի վերամիավորման նախադրյալներն առկաContinue reading “Առաջադրանք, 8-րդ դասարան, մարտի 18-22”

Առաջադրանք, 8-րդ դասարան, մարտի 9-13-ը

Առաջադրանք 1 Ճապոնիայի, Չինաստանի արդիականացման գործընթացը Համեմատել Մուցուխիտոյին և Սուն Յաթ Սենին. որպես անհատ, իրենց գործունեությունը, բնութագրել ժամանակաշրջանը/ գրել հետազոտական աշխատանք՝ օգտագործելով օտարալեզու աղբյուրները// Սուն Յաթ-Սենն ավարտել է Հոնկոնգի բժշկական ինստիտուտը (1892)։ 1894 թվականին ստեղծել է Սինչժունհոյ հեղափոխական կազմակերպությունը՝ ընդդեմ Չինաստանում իշխող Ցին դինաստիայի։ Այդ կազմակերպության 1895թվականի հոկտեմբերի 25-ի զինված ելույթի պարտությունից հետո տարագրվել է հայրենիքից։ 1905 թվականին Տոկիոյումնրա գլխավորությամբ ստեղծվել է Տունմենհոյ հեղափոխական կազմակերպությունը, որը գործունեությանContinue reading “Առաջադրանք, 8-րդ դասարան, մարտի 9-13-ը”

Պատմություն

Ներկայացրու, համեմատիր հայկական կուսակցությունների և հայդուկային շարժման առաջացման պատճառները: 19-րդ դարի 70-80 ական թվականներին հայ ժողովուրդը հայտնվել էր սոցիալ-տնտեսական և քաղաքական ծանր պայմաններում։ Հայաստանի ազատագրության համար պայքարն ավելի արդյունավետ մղելու համար անհրաժեշտ էր քաղաքական կազմակերպվածության ավելի բարձր մակարդակ, քանի որ ազատագրական խմբակների հնարավորությունները սահմանափակ էին։ Սկսվեց խմբակների և միությունների միավորման գործընթացը, որն էլ հանգեցրեց ազգային-քաղաքականContinue reading “Պատմություն”

Պատմություն

Սահմանել  «Ավանդական հասարակություն» հասկացությունը, նրան առնչվող 10 հասկացություն Սահմանում. Հասարակություն, որն առաջնորդվում է ազգային ավանդույթներով: Հասկացություններ. Ազգային ավանդույթներ Կրոն, կրոնապաշտություն Հոգևոր կյանք Եկեղեցի Ավանդականությունը Արևմուտք- Արևելք հակադրության մեջ Ժամանակակից աշխարհում անընդհատ խոսվում է Արևմուտք-Արևելք հակասությունների մասին: Այս դիխոտոմիան կարելի է հանդիպել լրահոսում, այն հաճախ է կիրառվում քաղաքագիտության մեջ, ինչի հետևանքով թափանցել է հանրության բոլոր շերտերContinue reading “Պատմություն”

Պատմություն

Նապոլեոն Բոնապարտ Կազմիր Նապոլեոնյան ժամանակաշրջանի ժամանակագրությունը: 1804թ․ անցկացվեց հանրաքվե և Նապոլեոնը հռչակվեց բոլոր ֆրանսիացիների կայսր։ Այսպիսով հիմնադրվեց առաջին կայսրությունը, որը գոյատևեց մինչև 1814թ․։ Ներկայացնել Նապոլեոնի վարչակարգը, բարեփոխումները և հետևանքները: Նապոլեոնի օրոք եղել են շատ մեծ բարեփոխումներ։ Տնտեսության ոլորտում վերջ տրվեց ծանր արդյունաբերությանը, տաս տարվա ընթացքում հիմնվեց 100 խոշոր ձեռնարկություն։ Ճանապարհաշինության արդյունքում կայուն կապ հաստատվեց երկրիContinue reading “Պատմություն”

Պատմություն

1826-1828թթ. Ռուս-պարսկական պատերազմի սկիզբը , ընթացքը ավարտը, արդյունքները:/գրավոր/ 1826 թվականի հուլիսին Իրանի գահաժառանգ Աբբաս Միրզան 60 հազարանոց բանակով մտավ Ռուսաստանի տարածք՝ խախտելով Գյուլիստանի պայմանագիրը: Նա բանակը բաժանեց երկու մասի, որոնցից մեկը Հասան խանի գլխավորությամբ արշավեց Շիրակի ուղղությամբ, իսկ մյուսը Աբբաս Միրզայի գլխավորությամբ մտավ Արցախ։ Աբբաս Միրզայի դեմ դուրս եկան ռուսական բանակի շուրջ 1000 զինվոր։ Նրանց պարտականությունը՝ պարսկանան բանակի առաջխաղացման դանդաղեցումն էր,Continue reading “Պատմություն”