Design a site like this with WordPress.com
Get started

Գիտելիքի օր. Ճամփորդություն դեպի Հաղարծին

Այսօր՝ սեպտեմբերի 1-ը , գիտելիքի օրն էր: Քանի որ ես հեռավար սովորող եմ, դպրոցի ճամփորդություններին չեմ մասնակցել, ուստի սա առաջինն էր ինձ համար: Ես այնքան ուրախ եմ, որ այս հիանալի ճամփորդությանը կարողացա մասնակցել: Ես ձեռք բերեցի նոր ընկերներ, զվարճացա և հիանալի հիշողություններով լցվեցի՝ լի ուրախությամբ և հուզմունքով: