Design a site like this with WordPress.com
Get started

Անձի հոգեբանական բնութագիրը

Բացատրեք հետևյալ արտահայտությունները երկու ասպեկտով՝ անձնական և գիտական 1. <<Անձ>> հասկացությունը սահմանելու համար անհրաժեշտ է տարբերակվել <<մարդ>>, <<անհատ>>, և <<անձ>> հասկացությունները: Մարդկության առանձին ներկայացուցիչները նշվում են <<անհատ>> հասկացությամբ: Մարդը ծնվում է որպես անհատ, անձ դառնում է: Յուրաքանչյուր անձ մարդ, բայց ոչ բոլոր մարդիկ են անձ: Անձը որոշակի սոցիալականացում անցած անհատ է: Անձը սոցիալական կյանքի տարրնContinue reading “Անձի հոգեբանական բնութագիրը”

Թեմա՝ «Հույզեր»

Սեր Սեր, մարդուն բնորոշ զգացմունք, խորը, անձնուրաց նվիրվածություն այլ մարդու կամ օբյեկտի նկատմամբ։ Սերը համաշխարհային մշակույթի և արվեստի հիմնարար թեմաներից մեկն է։ Սիրո մասին մտորումները, նրա՝ որպես երևույթի, վերլուծությունը բնորոշ է մարդուն հայտնի հնագույն փիլիսոփայական համակարգերին և գեղարվեստական հուշարձաններին։ Սերը դիտարկվում է նաև որպես փիլիսոփայական կատեգորիա՝ ընտրովի ինտիմ զգացմունքի, սուբյեկտի վերաբերմունքի տեսքով։ Այն համարվում է երջանկության կարևորագույնContinue reading Թեմա՝ «Հույզեր»”

Հունաստանի հագուստի էվոլուցիան

Հին Հունաստանում հագուստը հիմնականում բաղկացած էր խիտոնից, պեպլոսից, իմիոնից և քլամիսայից։ Հին Հունաստանի քաղաքացիները սովորաբար հագնում էին մարմնի վրա փաթաթված հագուստի երկու կտոր՝ ներքնազգեստ և թիկնոց: Հին հունական հագուստը հիմնականում հիմնված էր անհրաժեշտության, գործառույթի, նյութերի և պաշտպանության վրա, այլ ոչ թե ինքնության: Այսպիսով, հագուստը բավականին պարզ էր, վարագույր, ազատ տեղավորվող և ազատ հոսող։ Սովորաբար հագուստըContinue reading “Հունաստանի հագուստի էվոլուցիան”

Ինչ է գեղեցիկը, դաս 1

Ինչ է գեղեցիկը, այն, ինչ ասում են, թե այն ինչ տեսնում եք, այն ինչ ձեզ է դուր գալիս, թե բոլորին։ պատասխանն ընտրելիս պատասխանեք նաև -Ինչո՞ւ։ “Գեղեցիկի տեսանկյունից մենք գնահատում ենք մարդկանց արտաքինը, վարվելակերպը, շարժուջևը, միջավայրը, առավել ևս արվեստի գործերը և բազբազան այլ երևույթներ: Ամեն մարդ ունի գեղեցիկի իր պատկերացումը:” Իմ պատկերացումը գեղեցիկի այն է, որContinue reading “Ինչ է գեղեցիկը, դաս 1”