Design a site like this with WordPress.com
Get started

Կետադրի՛ր նախադասությունները

1.Ստիպված եմ վճարել կանխիկ, որովհետև բանկային քարտս մոռացել եմ տանը։ 2.Այս խանութում հնարավոր է վճարել միայն կանխիկ, մինչդեռ այդքան գումար դրամապանակումս չկա: 3. Նրա գլուխը հոգնեց ծանր մտքերից, նյարդերը թուլացան և աչքերը փակվեցին։ 4. Լույսը մեծացավ ընդարձակվեց, գույնը փոխեց, իսկ շուրջը տարածվեցին բոսորագույն շողեր։ 5.Ամայի էր դարձել դրախտը, և թռչունների երգը ձանձրացնում էր նրան։ 6.Continue reading “Կետադրի՛ր նախադասությունները”