Design a site like this with WordPress.com
Get started

English Assignment

I. Insert prepositions where necessary II. Choose the right word III. Give the correct form of the verbs in brackets. IV. Choose the antonyms to the given words. Underline the chosen words. V. Put questions to the underlined words When was the construction of the underground line completed? What is she going to do withContinue reading “English Assignment”

Ինչպես եմ նշել իմ նոր տարին

2023 թվականը նշեցի Հայաստանում, որտեղ այժմ գտնվում եմ։ Քանի որ ես ունեմ փոքր քույրիկ, ով չափազանց անհամբեր էր ավարտելու Ամանօրյա զարդարանքները, մենք սկսեցինք այդ գործողությունը դեկտեմբերի 1-ին: Հյուրասենյակում վարագույրներից լույսեր կախեցինք, տեղադրեցինք տոնածառը, որը մեզանից որոշակի ժամանակ խլեց, քանի որ նա բավականին մեծ չափսերի էր և այն զարդարեցինք մեր խաղալիքներով։ Մենք թխեցինք ամանորյա թխվածքաբլիթներ՝ ըմպելովContinue reading “Ինչպես եմ նշել իմ նոր տարին”

Հաշվետվեւթյուն առաջին կիսամյակ

Ուսումնական տարվա առաջին կիսամյակը ամենազվարճալի, ուսումնական և ոգեշնչող օրերն էին։ Ես հանդիպել եմ շատ նոր մարդկանց և ձեռք եմ բերել հիանալի ընկերներ: Քանի որ ես հեռահար սովորող եմ, չեմ հաճախում դպրոց և շատ չեմ շփվում: Ես եղել եմ զվարճալի ճամփորդությունների, որոնք օգնեցին ինձ տեսնել իմ երկրի գեղեցկությունը: Գոշի լիճ ճամփորդություն , Դեպի Հաղարծին; թաքնված ջրվեժContinue reading “Հաշվետվեւթյուն առաջին կիսամյակ”

Հայոց լեզու

ԱխոյանաղմուկհարկատուսուլոցդեղձիԲառերի մեջ ի՞նչ կենդանիներ եքտեսնում: Խոյ, մուկ, կատու, ուլ, ձի։  Կազմել նախադասություն՝ չխախտելով տրված բառերի հերթականությունը.  ա․Մութ գիշերվա խորհրդավոր լռությունը խախտեց միայն եղեգների խշշոցը։բ․ Աննայի անհանգիստ սիրտը թպրտում է անորոշ հուզմունքից ու երջանկությունից:գ․ Հանկարծ մի անծանոթ գեղեցկուհու հայացք պատահմամբ հանդիպեց Հունանյանի հայացքին:դ․ Գյուղի աղբյուրի մոտ թխկիի տակ միայնակ կանգնել էր Մարան: ե․ Մասիսի գագաթը փայլփլում է ոսկեվառ շողերով, որոնք աչք ենContinue reading “Հայոց լեզու”

Գործնական քերականություն

Փակագծերում դրված գոյականները դրեք համապատասխան հոլովով: Վարդանը հպարտությամբ  էր նայում որդուն: Կարծես դեռ երեկ էր, որ նա մերկ ոտքերով ու կարճ շալվարով  թռչկոտում էր պարտեզում,  իսկ այսօր, իր բարեկազմ հասակով, վերին շրթունքը զարդարող բեղերի փնջով և աչքերով  խելացի արտահայտությամբ արդեն հասուն տղամարդու  կերպարանք էր ստացել:  Նրանք գնում էին անտառով ձգվող նեղ արահետով, արևի շողերը ճյուղերի արանքով թափանցում էին ցած, ոսկե երանգով  վառումContinue reading “Գործնական քերականություն”

Գործնական քերականություն

Հետևյալ կապերը խմբավորեք ըստ շարադասության:Ետադրություն- Առաջ, հետ, առանց, մեջ, չափ, քան, զատ, պես, համար, վրա, վերաբերյալ, տակ, ներքո։ Նեխադրություն- Ըստ, մինչ, մինջև, հանձին, հանուն, չնայած, առ։ Երկդրություն- միասին, համաձայն, սկսած, բացի, հակառակ, շուրջ, շնորհիվ, փոխարեն, հեռու։ Ետադրությամբ կառույցները փոխարինեցեք հոմանիշ նախադրությամբ կառույցներով:ա) հանգամանքներին չնայելով – չմայած հանգամանքներին։բ)  առյուծի պես – առյուծի նման։գ) հրամանի համաձայն –Continue reading “Գործնական քերականություն”

Գործնական քերականություն

1․Տրված շարքից կազմիր հականիշների զույգեր։Երբեք-միշտ, օրհնություն-նզովք, ընդարձակ-սեղմ, համր-խոսուն, փութկոտ-արագավանդ, վտիտ-մարմնեղ, խոպան, պարպել-լիցքավորել, ծանրաշարժ, դյուրին-խրթին։ 2․Բառարանի օգնությամբ գրիր տրված բառերի բացատրությունը:Միամորիկ- Մոր միակ զավակը հանդիսացող։                          քանքար- 1. Ոսկե կամ արծաթե մետաղադրամ, 2. Ծանրության չափ,3. Բնական մեծ ձիրք։ քենակալ- Քենու ամուսինը։ մաքառել- 1. Պայքարել, 2. Դիմադրել։ անտունի- Ժողովրդական երւի մի տեսակ։ դրվատել- Գովել։ մախաղ-Փոքրիկ տոպրակ, որի մեջContinue reading “Գործնական քերականություն”

Գոյական, կրկնողություն

ԳՈՅԱԿԱՆ ԱՆՈՒՆ Ո՞ր շարքի բոլոր բառերն են  գոյականներ․ա. վերելակ, հնչուն, փչակբ. շեշտակի, հանք, հնչունգ. արցունք, հայուհի, վայրէջք,դ. ուղղակի, փափկասուն, փախուստ Ո՞ր շարքում են միայն  գոյականներ․ ա. սեր, սիրելի, տիկինբ. օր, անձրև, գինիգ. ատաղձ, գուղձ, ցնծագինդ. ջուր, ծորակ, ջրառատ Ո՞ր շարքում չկա գոյական․ ա. հին, հագուստ, դարպասբ. վնասվածք, հարգելի, տնականգ. սեղան, ծովային, ծարավելդ. գեղեցիկ, գրքային, ամպամած    Ո՞ր շարքում չկա գոյական․ ա. հայելի, նազելի, գովելիբ. վնասվածք, հնչեղ, վայրենիգ. բազկերակ, կանացի, հյուսնդ. մայրենի, դյուցազնական, կանաչՈ՞ր բառը գոյական չէ․ ա. գեղջուկբ. դպրոցականգ. հյութալիդ. սեր Ո՞ր բառն է գոյական․ ա. կտրիչբ. քննիչգ. հուզիչդ. դյ ութիչ Ո՞ր շարքի բոլոր գոյականները կարող են գործածվել նաև որպես հատուկ գոյական․ 1.կաշի, տոպրակ, վահան2. կթղա, գուղձ,Continue reading “Գոյական, կրկնողություն”