Design a site like this with WordPress.com
Get started

Հայոց լեզու

ԱխոյանաղմուկհարկատուսուլոցդեղձիԲառերի մեջ ի՞նչ կենդանիներ եքտեսնում: Խոյ, մուկ, կատու, ուլ, ձի։  Կազմել նախադասություն՝ չխախտելով տրված բառերի հերթականությունը.  ա․Մութ գիշերվա խորհրդավոր լռությունը խախտեց միայն եղեգների խշշոցը։բ․ Աննայի անհանգիստ սիրտը թպրտում է անորոշ հուզմունքից ու երջանկությունից:գ․ Հանկարծ մի անծանոթ գեղեցկուհու հայացք պատահմամբ հանդիպեց Հունանյանի հայացքին:դ․ Գյուղի աղբյուրի մոտ թխկիի տակ միայնակ կանգնել էր Մարան: ե․ Մասիսի գագաթը փայլփլում է ոսկեվառ շողերով, որոնք աչք ենContinue reading “Հայոց լեզու”

Գործնական քերականություն

Փակագծերում դրված գոյականները դրեք համապատասխան հոլովով: Վարդանը հպարտությամբ  էր նայում որդուն: Կարծես դեռ երեկ էր, որ նա մերկ ոտքերով ու կարճ շալվարով  թռչկոտում էր պարտեզում,  իսկ այսօր, իր բարեկազմ հասակով, վերին շրթունքը զարդարող բեղերի փնջով և աչքերով  խելացի արտահայտությամբ արդեն հասուն տղամարդու  կերպարանք էր ստացել:  Նրանք գնում էին անտառով ձգվող նեղ արահետով, արևի շողերը ճյուղերի արանքով թափանցում էին ցած, ոսկե երանգով  վառումContinue reading “Գործնական քերականություն”

Գործնական քերականություն

Հետևյալ կապերը խմբավորեք ըստ շարադասության:Ետադրություն- Առաջ, հետ, առանց, մեջ, չափ, քան, զատ, պես, համար, վրա, վերաբերյալ, տակ, ներքո։ Նեխադրություն- Ըստ, մինչ, մինջև, հանձին, հանուն, չնայած, առ։ Երկդրություն- միասին, համաձայն, սկսած, բացի, հակառակ, շուրջ, շնորհիվ, փոխարեն, հեռու։ Ետադրությամբ կառույցները փոխարինեցեք հոմանիշ նախադրությամբ կառույցներով:ա) հանգամանքներին չնայելով – չմայած հանգամանքներին։բ)  առյուծի պես – առյուծի նման։գ) հրամանի համաձայն –Continue reading “Գործնական քերականություն”

Գործնական քերականություն

1․Տրված շարքից կազմիր հականիշների զույգեր։Երբեք-միշտ, օրհնություն-նզովք, ընդարձակ-սեղմ, համր-խոսուն, փութկոտ-արագավանդ, վտիտ-մարմնեղ, խոպան, պարպել-լիցքավորել, ծանրաշարժ, դյուրին-խրթին։ 2․Բառարանի օգնությամբ գրիր տրված բառերի բացատրությունը:Միամորիկ- Մոր միակ զավակը հանդիսացող։                          քանքար- 1. Ոսկե կամ արծաթե մետաղադրամ, 2. Ծանրության չափ,3. Բնական մեծ ձիրք։ քենակալ- Քենու ամուսինը։ մաքառել- 1. Պայքարել, 2. Դիմադրել։ անտունի- Ժողովրդական երւի մի տեսակ։ դրվատել- Գովել։ մախաղ-Փոքրիկ տոպրակ, որի մեջContinue reading “Գործնական քերականություն”

Գոյական, կրկնողություն

ԳՈՅԱԿԱՆ ԱՆՈՒՆ Ո՞ր շարքի բոլոր բառերն են  գոյականներ․ա. վերելակ, հնչուն, փչակբ. շեշտակի, հանք, հնչունգ. արցունք, հայուհի, վայրէջք,դ. ուղղակի, փափկասուն, փախուստ Ո՞ր շարքում են միայն  գոյականներ․ ա. սեր, սիրելի, տիկինբ. օր, անձրև, գինիգ. ատաղձ, գուղձ, ցնծագինդ. ջուր, ծորակ, ջրառատ Ո՞ր շարքում չկա գոյական․ ա. հին, հագուստ, դարպասբ. վնասվածք, հարգելի, տնականգ. սեղան, ծովային, ծարավելդ. գեղեցիկ, գրքային, ամպամած    Ո՞ր շարքում չկա գոյական․ ա. հայելի, նազելի, գովելիբ. վնասվածք, հնչեղ, վայրենիգ. բազկերակ, կանացի, հյուսնդ. մայրենի, դյուցազնական, կանաչՈ՞ր բառը գոյական չէ․ ա. գեղջուկբ. դպրոցականգ. հյութալիդ. սեր Ո՞ր բառն է գոյական․ ա. կտրիչբ. քննիչգ. հուզիչդ. դյ ութիչ Ո՞ր շարքի բոլոր գոյականները կարող են գործածվել նաև որպես հատուկ գոյական․ 1.կաշի, տոպրակ, վահան2. կթղա, գուղձ,Continue reading “Գոյական, կրկնողություն”

Մակբայ

Յուրաքանչյուր շարքում գտի՛ր մակբայը։ 1. արագորեն, դեպի, փայտե, անշուշտ2. ապա, մասին, լիովին, անշուշտ3. եթե, որտեղ, ամենուր4. մյուս, բոլոր, ուր, հապճեպ5. երբ, բայց, նախօրոք, յուրաքանչյուր6. միաձայն, ձայնավոր, հնչյուն, շառաչ7. ինչ-ինչ, փոքր-ինչ, ինչ, որտեղ8. սա, բոլոր, մասամբ, յուրաքանչյուր Կազմի՛ր նախադասություններ՝ գործածելով տրված մակբայները։Հերոսաբար, մասամբ, փոքր-ինչ, ամենուրեք, լիովին։ Ղարաբաղյան պատերազմում մեր զինվորները զոհվդցին հերոսաբար։ Դասախոսությունն այնքան բարդ էր, որ ուսանողներըContinue reading “Մակբայ”

Գործնական քերականություն

Ըստ տրված կաղապարների՝  կազմի՛ր բարդ նախադասություններ:Թեկուզ նա չի ուզում տեսնել ինձ , այնուամենայնիվ ես վատ չեմ տրամադրված նրա հանդեպ:Թեպետ նա մեզ հետ է ապրում հիմա, սակայն նա շատ է կարոտում իր տունհ:Չնայած որ անձրև է սպասվում, բայց մենք այնուամենայնիվ որոշեցինք դրսում նշել միջոցառումը:Թեև ես նոր եմ սովորում ճաշ եփել, բայց և այնպես որոշեցի պատրաստել ինքնուրույն:Continue reading “Գործնական քերականություն”

Ենթակայի և ստորոգյալի համաձայնությունն ու շարադասությունը

Առաջադրանքներ: 1.Նախադասության մեջ թող միայն ենթական և ստորոգյալը: Ձյան վրա ես նշմարեցի փոքրիկ սև կետեր:- Ես նշմարեցի։ Էլի նուրբ թափանցիկ ծաղիկներով ներկվել էին դեղձենիները:- Դեղձենիները ներկվել էին։ Մարդու աչքը մի բուռ հողով կկշտանա:- Աչքը կկշտանա։ Մանուկ օրերից ես մի առանձին սեր ունեմ դեպի ծեր, ալևոր մարդիկ:- Ես ունեմ։ Նրա գլուխը շարունակ դողում էր հասած արևածաղկիContinue reading “Ենթակայի և ստորոգյալի համաձայնությունն ու շարադասությունը”

Նախադասություն: Պարզ նախադասության տեսակները:

Առաջադրանքներ: Տրված պարզ համառոտ նախադասությունները դարձնել պարզ ընդարձակ: Ես հիշում եմ: Օրինակ` Մինչև հիմա ես հիշում եմ այդ տխուր դեպքը: Արևը լուսավորում է: – Արևը լուսավորում է տունը։Ջուրը քչքչում է: – Ջուրը քչքչում է գետակում։Շենքը ուներ: – Շենքը ուներ երկու մուտքձՀայրը բարկացավ: – Հայրը բարկացավ որդու վրա։Նրանք պայքարեցին: – Նրանք պայքարեցին հանուն արդարության։Հովիտները երևում էին: –Continue reading “Նախադասություն: Պարզ նախադասության տեսակները:”