Design a site like this with WordPress.com
Get started

Դաս 3: Նուկլեինաթթուներ: Դրանց ֆունկցիաները: Գենետիկական ծածկագիր:

Նուկլեինաթթուներ, դրանց ֆունկցիաները, գենետիկական կոդ: Նուկլեինաթթուները պոլիպերներ են, որոնց մոնոմերները կոչվում են կուկլեոտիդներ: Բջջում կան երկու տեսակ նուկլեինաթթուներ՝ դեզօքսիռիբոնիկլեինաթթու (ԴՆԹ) և ռռիբոնուլեինաթթու (ՌՆԹ): ԴՆԹ-ի մոլեկուլն իրենից ներկայացնում է երկու շղթաներ, որոնցից յուրաքանչյուրը պոլիմեր է, որի մոնոմերներն են նուկլեոտիդները: Նուկլեոտիդը միացություն է՝ կազմված երեք նյութերից՝ ազոտական որոշակի տեսակի հիմքից, ածխաջրից և ֆոսֆորական թթվից: ՌՆԹ-ն իր կառուցվածքովContinue reading “Դաս 3: Նուկլեինաթթուներ: Դրանց ֆունկցիաները: Գենետիկական ծածկագիր:”

Դաս 2: Օրգանական Նյութերի: Սպիտակուցների, ածխաջրերի, լիպիդների բազմազանությունը և ֆունկցիաները:

Բջջի օրգանական նյութերի՝ ածխաջրերի, սպիտակուցների, դրանց կառուցվածքը՝ առաջնային, երկրորդային, երրորդային, չորրորդային կառուցվածք, բնափոխում, ֆունկցիաին: Բջջի հիմնական օրգանական նյութերից են սպիտակուցները, նուկլեինափփուները, ածխաջրերը և այլն: Բջիջները զանազանվում են տարբեր քանակի օրգանական նյութերի պարունակությամբ: Բջջի օրգանական նյութերից շատերը կենսաբանական պոլիմներն են, որոնք կազմված են կրկնող կառույցներից՝ մոնոմերներից: Սպիտակուցների կառուցվածքը բավականին բարդ է: Շատ սպիտակուցներ պարունակում են ծծմբի,Continue reading “Դաս 2: Օրգանական Նյութերի: Սպիտակուցների, ածխաջրերի, լիպիդների բազմազանությունը և ֆունկցիաները:”

Դաս 1.

Կենդանի օրգանիզմի բաղադրություն: Կենդանի օրգանիզմները պարունակում են տարբեր բնույթի հազարավոր քիմիական նյութեր: Երկրի տարրերի մեծ մասը, հայտնաբերվում է կենդանի օրգանիզմներում:Թթվածինի, ածխածինի, ազոտի և ջրածինի քանակը՝ ի տարբերությամբ անկենդան մարմինների, շատ է կենդանի օրգանիզմներում: Տարրերի գրեթե 98% կազմում են այդ չորս տարրերի միասնությունը: Դրանք կոչվում են մակրոտարրեր: Բացի ծծմբից, ֆոսֆորից, քլորից, կալիումից, մագնեզիումից, նատրիումից կալցիումից և երկաթից, մնացածContinue reading “Դաս 1.”