Design a site like this with WordPress.com
Get started

Մաշկի կառուցվածքը և ֆունկցիան

Մաշկը մարդու արտաքին ծածկությունն է։ Մաշկը բավականին բարդ օրգան է, որը արդյունավետորեն պաշտպանում է նրա տակ գտնվող բոլոր օրգանները և օրգան-համակարգերը մեխանիկական ազդեցություններից, արևի ուլտրամանուշակագույն ճառագայթներից, պաշտպանում է օրգանիզմը հիվանդաբեր բակտերիաների և թունավոր միացությունների ներթափանցումից, ինչպես նաև խոչընդոտում է ջրի կորստին։ Մաշկում գտնվում է մեծ թվով նյարդային վերջավորություններ՝ ընկալիչներ, որոնց միջոցով օրգանիզմը շրջապատող միջավայրի մասինContinue reading “Մաշկի կառուցվածքը և ֆունկցիան”

Վիտամինններ

ՎԻտամինների դերը մարդու կյանքում։ Վիտամինները սննդում պարունակող օրգանական նյութեր են, որոնք հիմնականում մտնում են տարբեր ֆերմենտների կազմի մեջ և անհրաժեշտ են նյութերի փոխանակությունը կարգավորելու և կենսագործության գործընթացների բնականոն ընթացքի համար։ Վիտամինները, որոշ բացառությամբ, մարդու օրգանիզմում սովորաբար չեն սինթեզվում։ Այս կամ այն վիտամինի պակասի դեպքում նվազում է համապատասխան ֆերմենտների ակտիվությունը, ինչի արդյունքում այդ ֆերմենտներով կատալիզվող ռեակցիաներըContinue reading “Վիտամինններ”

Մարսողության Համակարգ

Մարսողությունը բարդ ֆերմենտային գործընթաց է, որի ընթացքում բարդ սննդային նյութերը ֆիզիկական և քիմիական վերամշակման արդյունքում վեր են ածվում ավելի պարզ օրգանական միացությունների, որոնք անցնում են արյան մեջ և մասնակցում բջջային փոխանակությանը։ Մարսողության գործընթացն իրականացնում են մարսողական համակարգի օրգանները։ Մարսողական ուղին կազմում են մեջ մտնում են մարսողական խողովակը և մարսողական գեղձերը։ Մարսողության համակարգը կատարում է միContinue reading “Մարսողության Համակարգ”

Կենսաբանություն

Սրտի միջին շերտը՝ սրտամկանը իրենից ներկայացնում է հզոր մկանային շերտը։ Սրտի պատի ներքին շերտը կազմված է էպիթելային հյուսվածքից։ Սիրտը շրջապատված է շարցահյուսվացքային սրտապարկով։ Սրտապարկը չի հպվում սրտին և չի խանգարում նրան աշխատել։ Սրտապարկի ներքին պատերն արտադրում են հեղուկ, որը նվազեցնում է սրտի շփումը սրտապարկին։ Մարդու սիրտը քառախորշ է։ Այն կազմված է երկու նախասրտից և երկուContinue reading “Կենսաբանություն”

Արյան բաղադրությունը

Արյունը շրջանառվում է անոթների փակ համակարգով և մարմնի այլ հյուսվածքների հետ անմիջականորեն չի հաղորդակցում։ Օրգանիզմում արյունը կատարում է մի շարք գործառություներ՝ շնչառական, անուցողական, արտազոտական, ջերմակարգավորման, պաշտպանական, հումորալ և այլն։ Արյան շնչառական գործառույթի էությունը թոքերից դեպի հյուսվածքներ թթվածնի, իսկ հյուսվածքներից դեպի թոքեր՝ ածխաթթու գազի փոխադրումն է։ Արյան անուցողական գործառույթը բջիջներին աննդային նյութեր մատակարելն է։ Արյան արտազոտականContinue reading “Արյան բաղադրությունը”

Կենսաբանություն. Ոսկորների Կազմվածք

Մարդու բոլոր ոսկրերն իրենց միացումներով կազմում են կմախքը, որը հենաշարժիչ համակարգի պասիվ մասն է, կմախքի տարբեր օղակները շարժման մեջ դնող մկանները՝ ակտիվ մասը։Հենաշարժիչ համակարգն օրգանիզմում կատարում է հենարանային,,պաշտպանակա,տեղաշարժման,արյունաստեղծ ֆունկցիաները։ՈսկրահյուսվածքԿմախքի ոսկրերը կազմված են ոսկրահյուսվածքից, որը շարակցական հյուսվածքի տարատեսակ է։ Այն կազմված է ոսկրաբջիջներից, օրգանական ու անօրգանական միացություններ պարունակող միջբջջային նյութից, որը կազմում է ոսկրահյուսվածքի 2/3-ը։ Այն պինդContinue reading “Կենսաբանություն. Ոսկորների Կազմվածք”

Կենսաբանություն: Լսողական վերլուծիչ

Լսողության շնորհիվ մարդը զանազանում է միջավայրի բազմաթիվ ձայները և կողմնորոշվում նրանցում: Լսողության օգնությամբ մարդիկ ընկալում են խոսքը, հաղորդակցում միմյանց հետ, տեղեկատվություն ստանում, սովորում: Լսողության դերը մեծ է նաև մարդու խոսքի և մտավոր զարգացման համար: Լսողական օրգանի կառուցվածքը: Լսողական վերլուծիչի ծայրամասային բաժինը կազմում է լսողական օրգանը: Լսողական օրգանը մարդու ականջներն են: Ականջը կազմում է երեք բաժնից՝Continue reading “Կենսաբանություն: Լսողական վերլուծիչ”

Կենսաբանություն: Աչքի Կառուցվածք

Աչքի կառուցվածքը: Աչքը տեսողության վերլուծիչի ծայրամասային բաժինն է գանգի ակնակապիճում: Աչքը կազմված է ակնագնդից և օժանդակ հարմարանքներից: Օժանդակ հարմարանքներից են հոնքերը, կոպերը, թարթիչները, շաղկապենին, արցունքագեղձերը և ակնագունդը շարժող մկանները: Հոնքերը, կոպերը և թարթիչները աչքերը պաշտպանում են փոշուց, քրտինքից: Շաղկապենին ծածկում է կոպը ներսից և ակնագնդի մի մասը՝ արտաքինից: Արցունքագեղձերը գտնվում են աչքի արտաքին անկյունում, անընդհատContinue reading “Կենսաբանություն: Աչքի Կառուցվածք”

Կենսաբանություն

Երկարավուն ուղեղը կառուցվածքով նման է ողնուղեղին, այն տարբերությամբ, որ երկարավուն ուղեղի ներսում գորշ նյութը գտնվում է առանձին կորիզների տեսքով: Երկարավուն ուղեղը ողնուղեղի նման կատարում է ռեֆլեքսնային և հաղորդող գործառույթներ: Միջին ուղեղը տեղադրված է կամրջից վերև, միացնում է գլխուղեղի բոլոր բաժինները, ապահովում կմախքի մկանների լարվածությունը, ինչ-պես նաև լույսի ու ձայնի նկատմամբ կողմնորոշման ռեֆլեքսները: Կամուրջը կապ էContinue reading “Կենսաբանություն”

Երկարավուն Ուղեղ

Երկարավուն ուղեղը ողնուղեղի վերին հաստացած կոնաձև մասն է՝ 2,5-3սմ երկարությամբ: Կառուցվածքով նման է ողնուղեղին, այն տարբերությամբ, որ երկարավուն ուղեղի ներսում գորշ նյութը գտնվում է առանձին կորիզների տեսքով: Երկարավուն ուղեղը ողնուղեղի նման կատարում է ռեֆլեքսային և հաղորդող գործառույթներ: Այստեղ են գտնվում շնչառության, մարսողության և սիրտ-անոթային համակարգերի աշխատանքը կարգավորող կենտրոնները: Գլխուղեղի այս բաժնի հետ է կապված ծամելու,Continue reading “Երկարավուն Ուղեղ”