Design a site like this with WordPress.com
Get started

Թեղուտի հանքավայրի շահագործման բնապահպանական, իրավական և տնտեսական հետևանքները

Թեղութտի գետը պոչամբար 1 Համահայկական բնապահպանական ճակատին նկարահանած տեսանյութում երևում է թե ինչպես են Թեղուտի հանքավայրի պոչամբարի պադվալից դուրս եկող թափոնաջրերը լցվում շնող գետ: <<Գետը առաջին անգամ չէ, որ կեղտոտվում է>>- ասում են բնապահպանական մարդիկ: Արտադրական թափոնները գետ են լցվում Թեղուտ Փ.Բ.-ի կողմից շահագործման առաջին օրվանից: <<Պոչամբարի պադվալը լավ չի կառուցված և դրա հետևանքով ուրեմն,Continue reading “Թեղուտի հանքավայրի շահագործման բնապահպանական, իրավական և տնտեսական հետևանքները”

Հանքարդյունաբերություն

Նածագիծ 1 «Հայաստանի կոտրվող ողնաշարը» Ֆիլմի վերլուծություն Հայաստանը հարուստ է բազմատեսակ հանքանյութերով, սակայն դրանց հայտնաբերելով տուժվում է մեր բնությունը և մեր հայրենիքի գեղեցկությունը: Հանքարդյունաբերության պատճառով մարդկանց պահանջվում է փորել, քանդել և հայտնաբերել հանքանյութերը՝ վնասելով մեր գեղեցիկ բնությունը: Լեռները փորելով նրանք կարողանում են հանքանյութեր գտնել և վաճառել արտերկրներին, իսկ փոխարենը երկրին օգուտ է հասնում գումարի տեսքով:Continue reading “Հանքարդյունաբերություն”

 Տուն ֆիլմի վերլուծությունը 

Այս ֆիլմը խոսում է մեր մոլորակի ծագման, մարդկային կյանքի սկզբի և աշխարհի զարգացման մասին: Կյանքը սկսվել է 4 միլիարդ տարի առաջ և հարուստ է եղել հանքանյութերով ու բույսերով: Մարդկությունը սկսվել է 300000 տարի առաջ։ Մարդիկ մեծ փոփոխություն բերեցին մեր աշխարհ։ Ժամանակն անցնում էր, տեխնոլոգիաները շարունակում էին զարգանալ, մարդկությունը շարունակում էր աճել, և քաղաքներն ավելի ուContinue reading ” Տուն ֆիլմի վերլուծությունը “

Կղզի

Առաջադրանք Մի մարդուկ միայնակ կղզիում նստած սպասում էր, թե երբ էր անցնելու մի նավ, որը իրեն կտեսնի և կտանի կղզիից: Երբ որ նավերը գալիս էին, նրանք անտարբեր անցնում էին կղզիի կողքով: Մարդուկը սկսում էր անհանգստանալ, որ նրան ոչ ոք չի փրկելու: Մարդուկին բոլորը անտեսում էին և ուշադրություն չէին դարձնում նրան, նույնիսկ երբ որ նրան կղզիիContinue reading “Կղզի”

10 հարց,որոնք կարող են փոխել ձեր կյանքը և «առողջացնել» մոլորակը

Հարց  1. Որպես սնունդ դուք օգտագործում եք… 1. Հիմնականումսեզոնային, թարմևտեղականարտադրությանմրգերևբանջարեղեններ 1 2. Հիմնականումթարմսննդամթերք,սակայնդեմչեքնաևորոշսառեցվածևպահածոյացվածմթերքներգնել 2 3. Հիմնականումսառեցված, պահածոյացված,ոչսեզոնայինևներկրվածսննդամթերքներ3 4.  Հիմնականումսառեցված, պահածոյացված,ոչսեզոնայինևներկրվածսննդամթերքներևհաճախսնվումեքռեստորաններում                                  4 Հարց  2. Որքան հաճախ եք ուտում միս կամ ձուկ  Հարց 3. Դուք ապրում եք … Հարց 4. Ձեր տունը … Հարց  5. Ինչպե՞ս եք տաքացնում ձեր տունը 1. Գազով                                                      Continue reading “10 հարց,որոնք կարող են փոխել ձեր կյանքը և «առողջացնել» մոլորակը”