Design a site like this with WordPress.com
Get started

Հայկական լեռնաշխարհի ռելիեֆը

Ի՞նչ տարածք է գրավում Հայկական լեռնաշխարհը: Որո՞նք են նրա սահմանները: Հայկական լեռնաշխարհն ունի 400,000կմ2 տարածք: Որո՞նք են Հայկական լեռնաշխարհի խոշոր գետերը, և ո՞ր ջրային ավազաններին ենդրանք պատկանում: Հայկական լեռնաշխարհը ջրբաժան է Կասպից և Սև ծովերի, ինչպես նաև Պարսից ծոցի ավազանների միջև։ Հայկական լեռնաշխարհից են սկիզբ առնում Հարավարևմտյան Ասիայի նշանավոր գետերից Եփրատը, Տիգրիսը և Արաքսը, որոնց ակունքները լեռնաշխարհի կենտրոնական հատվածում մոտենում են միմյանց։ Ի՞նչ խոշոր լճեր կանContinue reading Հայկական լեռնաշխարհի ռելիեֆը