Design a site like this with WordPress.com
Get started

Գրավոր աշխատանք

1. Ընտրել «հանքավայրեր – հանքաքար» համապատասխանությունների ճիշտ շարքը.ա. Մեղրաձոր, Սոթք 1. պղնձահրաքարբ. Սվարանց, Դաշքեսան 2. տուֆգ. Ալավերդի,Կապան 3. ոսկիդ. Արագած, Շիրակ 4. երկաթաքար1) ա–3, բ–4, գ–1, դ–22) ա–3, բ–2, գ–4, դ–13) ա–1, բ–3, գ–2, դ–44) ա–4, բ–1, գ–2, դ–3 2. Հայկական լեռնաշխարհի վերաբերյալ ո՞ր պնդումն է սխալ.1) Շատ կան հանքային բուժիչ աղբյուրներ:2) Ընդերքը հարուստ էContinue reading “Գրավոր աշխատանք”

Հայաստանի Հանրապետության արդյունաբերությունը

1. Հայաստանում արդյունաբերությունը ե՞րբ է սկսել ձևավորվել որպես առանձին ճյուղ և ինչպիսի՞ զարգացում է ունեցել խորհրդային տարիներին: Հայաստանում արդյունաբերությունը սկսել է ձևավորվել որպես առաջատար առանձին ճյուղ խորհրդային տարիներին։ Արդյունաբերությունն էր որոշում երկրի արտադրական դիմագիծը եւ տեղը աշխատանքի միջազգային բաժանման համակարգում:Արդյունաբերությունն այդպիսի տիրապետող դիրք գրավեց իր զարգացման շատբարձր տեմպերի շնորհիվ: Մինչև 1988 թ. Սպիտակի երկրաշարժն այնContinue reading “Հայաստանի Հանրապետության արդյունաբերությունը”

Աշխարհագրության քննական թեստ․ Համաշխարհային տնտեսություն

Համաշխարհային տնտեսության ճյուղային կառուցվածքի ամենաերիտասարդ ոլորտն է. 1) արդյունաբերությունը 3) ծառայությունների ոլորտը 2) գյուղատնտեսությունը 4) տեղեկատվական ոլորտը Համաշխարհային տնտեսության ձևավորման նախադրյալ չէ. 1) համաշխարհային շուկան 3) մեքենայական արտադրությունը 2) ջերմային տրանսպորտը 4) աշխատուժը Համաշխարհային տնտեսության զարգացման փուլերից չէ. 1) մինչագրարային փուլը 3) ինդուստրիալ փուլը 2) ագրարային փուլը 4) հետինդուստրիալ փուլը Զարգացման ագրարային փուլում գտնվող երկրներContinue reading “Աշխարհագրության քննական թեստ․ Համաշխարհային տնտեսություն”

Թեստ ՀՀ-ն վերաբերյալ

ՀՀ–ում ամպամած օրերի թիվն ամենամեծն է. հյուսիսարևելյան շրջանում (Իջևան) 2) Արագածի գագաթամերձ մասում 3) Արարատյան դաշտում (Երասխ) հարավարևելյան շրջանում (Մեղրի) ՀՀ–ում բացարձակ նվազագույն ջերմաստիճանը դիտվել է. Աշոցքի սարահարթումծ2) Արարատյան դաշտում Արագած լեռնազանգվածում Շիրակի դաշտում ՀՀ–ում ամպամած օրերի թիվն ամենափոքրն է. Տավուշում (Իջևան) Սևանի ավազանում (Մարտունի Արարատյան դաշտում (Երասխ) Արագածի գագաթամերձ մասում ՀՀ–ում ամենաշատ տեղումները լինումContinue reading “Թեստ ՀՀ-ն վերաբերյալ”

Հայաստանի Հանրապետության լանդշաֆտային գոտիականությունը

Նկարագրել Հայաստանի Հանրապետության լանդշաֆտային տիպերը։ Լանդշաֆտային տիպերը 6-ն են՝ անապատակիսաանապատային, չոր լեռնատափաստանային, լեռնատափաստանային, լեռնաանտառային, մերձալպյան և ալպյան, ձյունամերձ: Ի՞նչ գործոններով է պայմանավորված ՀՀ-ն լանդշաֆտային տիպերի բազմազանությունը։ Լանդշաֆտային գոտիականության առաջացման գլխավոր պատճառը վերընթաց ուղղությամբ ջերմության և խոնավության փոփոխությունն է: Առանձնացնել Հայաստանում՝ լանդշաֆտային տիպերում առկա հիմնախնդիրները։ ՀՀ-ի լանդշաֆտային գոտիականության մեջ նկատելի են մի քանի օրինաչափություններ: Ներքին գոգավորություններումContinue reading “Հայաստանի Հանրապետության լանդշաֆտային գոտիականությունը”

Հայաստանի Հանրապետության հողային ծածկը

Նկարագրել Հայաստանի Հանրապետության հողային ծածկը։ Հայաստանի Հանրապետության հողային ֆոնդը (այսինքն՝ տարածքը) կազմումէ 2974.3 հատ հեկտար: Ընդ որում՝ գյուղատնտեսական արտադրության համարհնարավոր է օգտագործել ամբողջի 46.8%-ը: Քանի որ հայկական լեռնաշխարհը, այդթվում Հայաստանի Հանրապետությունը, տիպիկ լեռանային երկիր է, ունի խիստկտրտված մակերևույթ, տարածքի զգալի մասը լերկ ժայռեր են, այդ իսկ պատճառով գյուղատնտեսության համար պիտանի հողերը սահմանափակ են: Ներկայումսհանրապետության հողայինContinue reading “Հայաստանի Հանրապետության հողային ծածկը”

ՀՀ բուսականությունն ու կենդանական աշխարհը

Նկարագրել Հայաստանի Հանրապետության բուսական և կենդանական աշխարհը։ Հայաստանի բուսական և կենդանական աշխարհի բազմազանությունը պայմանավորված է տարածքի բնապատմական զարգացման առանձնահատկությունների, աշխարհագրական դիրքի և լեռնային բնույթի։ Մեր բուսական ներկայացուցիչների 120 տեսակը էնդեմիկ է և դրանցից շատերը գիտության մեջ Հայաստանի տարբեր մասերի անուններով Բամզազան է նաև Հայաստանի Հանրապետության կենտանական աշխարհը՝ մոտ 12000 տեսակ։ Շատ կենդանիներ հատուկ են միայնContinue reading ՀՀ բուսականությունն ու կենդանական աշխարհը

Հայկական լեռնաշխարհի ընդհանուր բնութագիրը

Վերլուծել Հայկական լեռնաշխարհի ֆիզիկաաշխարհագրական դիրքի առանձնահատկությունները: Հայկական լեռնաշխարհի դիրքը քարտեզի վրա արտահայտվում է տարածքի եզրակետերի կամ կենտրոնական մասում գտնվող երկրաչափական կենտրոնի աշխարհագրական կոորդինատներով: Հայկական լեռանշխարհը գտնվում է Առաջավոր Ասիայում՝ Իրանական և Փոքրասիական բարձրավանդակների միջև: Հյուսիսում Կովկասյան լեռներն են և Սև ծովը, հարավում՝ Միջագետքի դաշտավայրը: Բնութագրել Հայկական լեռնաշխարհի վերաբերյալ աշխարհագրական հետազոտությունները տարբեր ժամանակներում: Հայաստան պետության ևContinue reading “Հայկական լեռնաշխարհի ընդհանուր բնութագիրը”

Հայաստանի Հանրապետության ընդհանուր բնութագիրը

Վերլուծել այն միջազգային իրադարձությունները, որոնց արդյունքում ձևավորվեցին Խորհրդային Հայաստանի սահմանները, և ի՞նչ ժառանգություն ստացավ ներկա անկախ Հայաստանի Հանրապետությունը։ ՀՍԽՀ կազմում «անվիճելի կերպով» մտնող տարածքները նշված են Երևանի դեկտեմբերի 2-ի համաձայնագրի 3-րդ հոդ­վածում, որով Ռուսաստանի կառավարությունն ընդունում էր, որ Խորհրդային Հայաստանին պատկանում են Երևանի նահանգն իր բոլոր գավառներով, Կարսի մարզի մի մասը, որը զինվորա­կան տեսակետից կապահովիContinue reading “Հայաստանի Հանրապետության ընդհանուր բնութագիրը”