Design a site like this with WordPress.com
Get started

Քիմիայի Առաջադրանքներ

7-րդ  դաս.  Թեմա՝-՝  Քիմիական տարրերի հարաբերական  ատոմային  զանգված`Ar: Ատոմների զանգվածներն  ու  չափերը  շատ  փոքր  են և  դրանցով  հաշվարկներ  կատարելը  հարմար  չէ, այդ  պատճառով,  գիտնականները  որոշեցին  բոլոր  տարրերի  հարաբերական  ատոմային   զանգվածները՝ Ar  Առաջադրանք 1. Սահմանեք տարրերի հարաբերական  ատոմային  զանգվածը` Ar:  Զանգվածի ատոմային միավորը ածխածնի ատոմի զանգվածի 1/12  մասն է՝   mօ(C)/12=1զ.ա.մ. = 1,66⋅10−27կգ, կամ 1,66⋅10−24գ, Առաջադրանք 2. Ի՞նչ  է  ցույց  տալիս  քիմիական  տարրի  հարաբերական  ատոմային  զանգված` Ar: Տարրի հարաբերական ատոմային զանգվածը ցույց է տալիս, թե այդ տարրի մեկ ատոմի զանգվածը  քանի՞ անգամ է գերազանցում զանգվածի ատոմային միավորը:

Դաս-առաջադրանք անգլերենից

1. Հայերենում ասում ենք. «Ժամը 8-ն անց է 50 րոպե», կամ ավելի խոսակցական լեզվում՝ «9-ից 10 րոպե է պակաս»: Իսկ ինչպե՞ս են ժամն ասում անգլերեն: Օրինակ, ենթադրենք հիմա ժամը 9-ն է: 5 րոպե ընդմիջումներով ասենք ժամերը մինչև ժամը 10-ը: 8:00 – It is 8 o’clock;  8:05 – It is 5 (minutes) past 8; 8:10 –Continue reading “Դաս-առաջադրանք անգլերենից”

Последней Лист

ответить на вопросы: Что сблизило двух девушек?  Они познакомились за табльдотом одного ресторанчика на Вольмой улице и нашли, что их взгляды на искусство, цикорный салат и модные рукава вполне совпадают. В результате и возникла общая студия, потомучто у них были одинаковые вкусы. и они стали близкими подругами. Что произошло в ноябре? В ноябре неприветливый чужак,Continue reading “Последней Лист”

Հանրահաշիվ Առաջադրանքներ 86, 87, 88, 89 Համարների ա-դ

Բազմանդամը կատարյալ տեսքի՞ է․ 86. ա) ոչ բ) ոչ գ) այո դ) ոչ Բազմանդամը բերեք կատարյալ տեսքի, որոշեք նրա անդամների գործակիցները և աստիճանները․ 87. ա) 2b+3ac գոր․2 և 3 աստ 1․բ) -5a2-3b գոր․-5 և -3 աստ․ 2 գ) 2×2-x գոր․ 2 և 1 աստ․ 2 դ) 6a3 գոր․ 6 աստ․ 3 Բազմանդամը բերեք կատարյալ տեսքիContinue reading “Հանրահաշիվ Առաջադրանքներ 86, 87, 88, 89 Համարների ա-դ”

Քիմիայի Առաջադրանք

7-րդ  դաս.  Թեմա՝-՝  Քիմիական տարրերի հարաբերական  ատոմային  զանգված`Ar: Ատոմների զանգվածներն  ու  չափերը  շատ  փոքր  են և  դրանցով  հաշվարկներ  կատարելը  հարմար  չէ, այդ  պատճառով,  գիտնականները  որոշեցին  բոլոր  տարրերի  հարաբերական  ատոմային   զանգվածները՝ Ar  Առաջադրանք 1. Սահմանեք տարրերի հարաբերական  ատոմային  զանգվածը` Ar: Ar=39,948~40 Առաջադրանք 2. Ի՞նչ  է  ցույց  տալիս  քիմիական  տարրի  հարաբերական  ատոմային  զանգված` Ar: Ցույց է տալիս, թե տվյալ տարրի ատոմի զանգվածը քանի անգամ է մեծ ածխածինից․

Շիրակավան Մայրաքաղաք

Շիրակավանն (Երազգավորս) Անիից ոչ հեռու` Ախուրյանի աջ ափին է: Սմբատ Բագրատունին /890-914թթ./ թագադրվել է այստեղ ` 892թ. երկրի նոր մայրաքաղաքում: Սմբատ Առաջինի և նրա որդի Աշոտ Երկաթի օրոք՝ շուրջ 40 տարի, Հայաստանի մայրաքաղաքը Շիրակավանն էր։ Թուրքական տիրապետության շրջանում Շիրակավան անունն աղավաղվել է, դարձել Շորագյալ (հենց այս անունով էլ բնակավայրի անունը հիշվում է Հովհ. Թումանյանի <<Գելը>> պատմվածքում)։Այդ տարածքումContinue reading “Շիրակավան Մայրաքաղաք”

Երազգավորս Մայրաքաղաք

Երազգավորս գյուղը գտնվում է Ախուրյան գետի աջ ափին պատմական Երազգավորս բերդ-ավանից մոտ 2 կմ հյուսիս (այժմ Թուրքիայի տարածքում): Վերջինսդեռևս IX դ. 80-ականներին դարձավ Բագրատունիների արքայական նստավայրը:Բագրատունի առաջին թագավորները Երազգավորսում կառուցել են պալատներ, եկեղեցիներ, պաշտպանական կառույցներ: Դրանցից Սմբատ թագավորի կառուցածկաթողիկեն լավ պահպանվել էր մինչև նախորդ դարի կեսերը (50-ականներին պայթեցվել է):Երազգավորս գյուղում (նախկին Արալըղ) 1977 թ. պեղումներովContinue reading “Երազգավորս Մայրաքաղաք”

Բագարան Մայրաքաղաք

Բագարան (Ամուր, Բագրան, Դիցավան, Բաքրան), բերդաքաղաք, պաշտամունքային կենտրոն, Մեծ Հայքի Այրարատ նահանգում, Ախուրյանի և Արաքսի միախառնման շրջանում, Ախուրյան գետի աջ ափին, Մրեն գյուղից հարավ, իսկ պատմական Երվանդաշատ մայրաքաղաքից 8-9 կմ հյուսիս։ Հիշատակվում է նաև իբրև ամրոց, ավան, բերդ, քաղաք։ Պատմություն Ըստ Մովսես Խորենացու, Բագարանը կառուցել է Երվանդ Դ թագավորը մթա II դ սկզբին, Արմավիրից այնտեղ են տեղափոխվել հեթանոսական կուռքերը, քաղաքի մոտ տնկել անտառ։ Բագարանում քրմապետ էContinue reading “Բագարան Մայրաքաղաք”

Կենսաբանություն Առաջդրանքներ

Հողաթափիկ ինֆուզորիայի կառուցվածքը և սեռական բազմացումը․ Ինֆուզորիաների չափերը տատանվում են 12 միկրոնից մինչև 3 մմ։ Մարմինը կազմված է ամուր թաղանթից՝ կորտեքսից և դոնդողանման, հատիկավոր շերտից։ Շարժման օրգանելները պրոտոպլազմային թարթիչներն են, որոնց առջևից դեպի ետ թիավարումով ինֆուզորիաները լողում են։ Ինֆուզորիաները ունեն 2 տիպի կորիզ, պոլիպլոիդ մակրոնուկլեուս և դիպլոիդ միկրոնուկլեուս։ Ինֆուզորիաները մեծ մասը սնվում է մանր սնկերով, որոշներըContinue reading “Կենսաբանություն Առաջդրանքներ”