Design a site like this with WordPress.com
Get started

Կենսաբանություն դաս 19

Շրջակա միջավայրի վնասակար ազդեցությունը մարդու առողջության վրա։

Միջավայրի վիճակը և մարդու առողջությունը

Օդի, ջրի, հողի և սննդամթերքի աղտոտումը, աղմուկի ազդեցությունը, մարդու՝ բնութան հետ կապերի ձևափոխությունը և սահմանափակումը բացասաբար են ազդում մարդու առողջության վրա: Մարդու առողջության վրա բացասաբար ազդող գործոնների թվում առաջնային տեղերից մեկը զբաղեցնում են աղտոտման ձևերը: Մարդու կողմից կենսոլորտ են ներմուծվել բնությանը ոչ բնորոշ շուրջ 4 մլն հազար նոր նյութեր, որոնց մեծ մասը վտանգավոր են մարդու համար:

Նյութերը և գործոնները, որոնք բացասաբար են ազում մարդկանց վրա և առաջ են բերում զանազան հիվանդություններ, սովորաբար միավորվում են մի քանի խմբերում: Դրանցից են քաղցկեղածին նյութերը և գործոնները: Դրանք առաջացնում են չարորակ նորագոյացություններ:

Ֆիզիկական գործոններ

Կենսաբանական տեսանկյունից առավել վտանգավոր են համարվում ուլտրամանուշակագույն ճառագայթները: Բնության մեջ բարձր ձայները հազվադեմ են հանդիպում, իսկ աղմուկը համեմատաբար թույլ է և կարճատև: Աղմուկի 20-30 դեցիբելանոց մակարդակն անվնաս է մարդու համար. դա բնական աղմկային ֆոնն է:

Բուսական սսնդամթերքի վտանգավոր աղտոտիչներից են նիտրատները: Նիտրատները համարյա թունավոր չեն, բայց ընկնելով մարդու օրգանիզմ: Վտանգավոր են նաև սննդային հավելումներ, որոնք այս պահին լայն կիրառություն ունեն քաղցրավենիքի և մսամթերքի մեջ: Դրանցից բազմաթիվ դեղամիջոցները, կոնսերվատները, ներկանյութերը, օրգանական և հանքային նյութերը, որոնք նպաստում են մթերքի արտաքին տեսքին, պահպանման ժամկետների մեծացմանը և այլն:

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: