Design a site like this with WordPress.com
Get started

1) քանի՞ միլիոն օրգանական նյութ է հայտնի մարդկությանը

Աշխարհում հայտնի է ավելի քան 186 մլն օրգանական նյութեր:

2) որո՞նք են օրգանական նյութերի բազմաթվության պատճառները

1-ին պատճառն այն է, որ օրգանական միացությունների հիմքը ածխածնի ատոմների շղթան է, որը տեսականորեն կարող է անսահման երկար լինել։

2-րդ պատճառն այն է, որ այս շղթան կարող է ունենալ այլ կառուցվածք (գծային, ճյուղավորված, ցիկլային)։

Եվ 3-րդ պատճառը՝ ածխածնի ատոմների միջև կարող են լինել տարբեր կապեր՝ պարզ, կրկնակի, եռակի։ Արդյունքում, իզոմերիզմն առաջանում է, երբ միևնույն բաղադրության նյութը գոյություն ունի բազմաթիվ իզոմերների տեսքով, որոնք ունեն տարբեր կառուցվածք, բայց տարբեր հատկություններ։

3) ինչպիսի՞ քիմիական կապ է առկա օրգանական նյութերի մոլեկուլներում

Կովալենտային, իոնային և մետաղական։

Եթե կովալենտային կապն առաջանում է նույն տարրի երկու ատոմների միջև, ապա այն կոչվում է ոչ բևեռային կովալենտային կապ:

Այն քիմիական կապը, որն առաջանում է իոնների միջև գործող էլեկտրաստատիկական փոխազդեցության շնորհիվ անվանվում է իոնային: 

Այն փոխազդեցությունը, որն առաջանում է մետաղների ատոմների վալենտային էլեկտրոնների ընդհանրացված օրբիտալների և մետաղի իոնների միջև, կոչվում է մետաղային կապ:

4) որո՞նք են կենսական տարրերը, ինչու՞ են այդպես անվանում

Կենսական տարերը դա կենդանի օրգանիզմին աճելու, զարգանալու և բնականոն գործունեությունը պահպանելու համար անհրաժեշտ տարրեր են ։ Բոլոր օրգանիզմներին անհրաժեշտ է ածխածնի, ջրածին, թթվածին և ազոտ, որոնք իրենց են հասնում սննդի, օդի և ջրի հետ, քանի որ այդ էլեմենտներից է բաղկացած մարմնի հյուսվածքները:

5) ինչպիսի՞ օրգանական նյութեր են առաջացնում կենսական տարրերը

Կենսական տարրերը առաջացնում են բարդ օրգանական նյութեր, որոնք ապահովում են կենդանի օրգանիզմի կենսագործունեությանը

6) ի՞նչ նյութեր են պարունակվում մարդու կողմից ընդունած սննդամթերքը (անօրգանական և օրգանական), բերեք օրինակներ…..

Օրգանաան նյութերը պարունակում են՝ ամինաթթուներ, ճարպեր, սպիտակուցներ, ածխաջրեր և հանքանյութեր:

7) ի՞նչ է ֆոտոսինթեզը՝ լուսասինթեզը, ինչպիսի՞ նյութեր են ստացվում բույսերում լուսասինթեզի հետրևանքով (անօրգանական և օրգանական) , գրեք ֆոտոսինթեզի ռեակցիայի հավասարումը

Ածուխ, բնական գազ և նավթ

8) որո՞նք են ածխաջրածինների բնական աղբյուրները

Ածխաջրերի բնական աղբյուրներից է նավթը, բնական գազը, թերթաքարը, ածուխը:

9) ինչու՞ է նավթը համարվում <<սև ոսկի>>

Նավթը հումք է հանդիսանում քանի որ առանց դրա ոչ ոք չի կարող գոյություն ունենալ: Նավթից ստանում են միլիոնավոր տարբեր նյութեր (կաուչուտ, ներկանյութեր, դեղանյութեր, արհեստական կաշի, արհեստական թելեր և այլն)

10) ինչպիսի՞ նյութեր են պոլիմերները, գրեք օրինակներ:

Պոլիմերները մեծ մոլեկուլային զանգված ունեցող քիմիական միացություններ են՝ մակրոմոլեկուլներ, որոնք  բաղկացած են բազմաթիվ անգամ կրկնվող ատոմական խմբերից՝ մոնոմերային օղակներից:

  • Ապակի. Այն հայտնաբերվում է բնականաբար և արտադրվում է նաև մարդու կողմից `սիլիցիումի, ալյումինի, կրաքարի և այլ հումքի խառնուրդների մեջ բարձր ջերմաստիճանի կիրառումից:
  • Սիլիկոն. հիմնականում սիլիցիումից և թթվածնից կազմված միացություն, որն օգտագործվում է պրոթեզների արտադրության համար և նաև որպես սոսինձ և մեկուսիչ:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: