Design a site like this with WordPress.com
Get started

Հայաստանի Հանրապետության թեթև արդյունաբերություն

  • Ի՞նչ դեր ունի Հայաստանի Հանրապետության թեթև արդյունաբերությունը տնտեսության մեջ։

Այդ աﬔնով հանդերձ, թեթև արդյունաբերությունը խորհրդային տարիներին Հայաստանի արդյունաբերական համալիրի երկրորդ ճյուղն էր: Իր գլխավոր տնտեսական ցուցանիշներով (արտադրության ծավալով և աշխատողների թվով) այն զիջում էր ﬕայն ﬔքենաշինթյանը:

  • Նշել Հայաստանի Հանրապետության թեթև արդյունաբերության զարգացման նախադրյալները։

Քանի որ ﬔր երկիրը ապահովված է աշխատանքային ռեսուրսներով, հատկապես կանանց աշխատուժով, ուստի կային բարենպաստ պայմաններ խորհրդային տարիներին արդյունաբերթյան այս ճյղի արագզարգացման համար: Այդ տարիներին ճյղի զարգացմանը որոշ չափով նպաստեցին նաև բամբակենու մշակությնը, ոչխարաբուծության (մատակարարում էր բուրդ) և տավարաբուծության (մատակարարում էր կաշի) զարգացումը: Սակայն դրանք մասամբ էին բավարարում ճյուղի պահանջները բնական հումքով:

  • Նկարագրե՛ք թեթև արդյունաբերության ճյուղային կառուցվածքը:

Թեթև արդյունաբերության ճյուղային կառուցվածքում գլխավորը տեքստիլ արդյունաբերությունն էր: Այն թողարկում էր բամբակե (Գյումրի, Մարալիկ), ինչպես նաև բրդե ﬔտաքսե գործվածքեղեն (Երևան):
Մեծ տեղ էր գրավում գորգագործությունը, որը, Հայաստանի համար ավանդական ճյուղ է: Ենթաճյուղի խոշորագույն ձեռնարկությունը Իջևանի գորգագործական կոմբինատն է, որը թողարկում է ﬔքենայական արտադրության գորգեր:
Ցրված տեղաբաշխումունի տրիկոտաժի ենթաճյուղը:

  • Թվարկել և նկարագրել և թեթև արդյունաբերության խոշոր կենտրոննեը։

Բամբակի տեքստիլ խոշորագույն ձեռնարկությնները գտնվում էին Գյումրի քաղաքում:

One thought on “Հայաստանի Հանրապետության թեթև արդյունաբերություն

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: