Design a site like this with WordPress.com
Get started

Հայաստանի Հանրապետության մետալուրգիան

  • Գնահատե՛ք ﬔտալուրգիական համալիրի դերը և տեղը ՀՀ տնտեսության ﬔջ:

Մետալուրգիան Հայաստանի Հանրապետության արդյունաբերթյան հնագույն և առաջատար ճյուղերից է: Հին Հայաստանը հարակից երկրների հետ միասին եղել է մետաղաձուլական համաշխարհային կենտրոն ներից մեկը:

  • Ի՞նչ ենթաճյուղերից է բաղկացած ՀՀ ﬔտալուրգիական արդյունաբերությունը:

Պղնձի, ոսկու, մոլբիդների և բազմամետաղների ճուղերից:

  • Բնութագրե՛ք և գնահատե՛ք ՀՀ ﬔտալուրգիական արդյունաբերության զարգացման բնական և տնտեսական նախադրյալները:

Խորհրդային տարիներին զարգացած էր պղնձաձուլությունը։ Կապանի և Ալավերդու պղնձաձուլական գործարանները աշխատում էին տեղական հումքով։ Պղնձի ձուլման ընթացքում անջատվում էր մեծ քանակությամբ ծծումբ, արծաթ, ոսկի։ Սակայն քանի որ պղնձաձուլական գործարանները աղտոտում են միջավայրը, դրանք փակվեցին, որովհետև խնդիր էր Դեբեդի հովտի բնական միջավայրը պահելը։

  • Հաﬔմատե՛ք տեղական հումքն օգտագործող ենթաճյուղերի (պղինձ, մոլիբդեն, ոսկի, բազմաﬔտաղներ) տեխնոլոգիական շղթաները:

Մետալուրգիայի մյուս խոշոր ենթաչյուղը մոլիբդենի արդյունաբերությունն է։ Նախկինում հանքանյութը արտահանվում էր, իսկ այժմ Երևանի մաքուր երկաթի գործարանում մշակում են մի ամսը և ծրագրում են այն ընդլայնել։

Քանի որ ՀՀ-ում հանքավայրերը համալիրային են, գլխավոր մետաղին զուգահեռ, արտադրվում են նար ոսկի, արծաէ, սելեն, թելուր։ Ախթալայի ֆաբրիկան պղնձից բացի արտադրում է ցինկ։

Ոսկու արդյունաբերության մեջ առավել մեծ նշանակություն ունեն Սոթքի և Մեղրաձորի հանքերը, որտեղից ստացվեղ հումքը վերամշակվում է Արարատի ոսկու կորզման ֆաբրիկայում։

  • Ուրվագծային քարտեզի վրա նշե՜լ գունավոր ﬔտալուրգիայի կենտրոնները և նշե՛ք դրանց մեջ առկա ենթաճյուղերը:
Հայաստան ~ Բարի գալուստ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: