Design a site like this with WordPress.com
Get started

Հայաստանի Հանրապետության լանդշաֆտային գոտիականությունը

  1. Նկարագրել Հայաստանի Հանրապետության լանդշաֆտային տիպերը։

Լանդշաֆտային տիպերը 6-ն են՝ անապատակիսաանապատային, չոր լեռնատափաստանային, լեռնատափաստանային, լեռնաանտառային, մերձալպյան և ալպյան, ձյունամերձ:

  1. Ի՞նչ գործոններով է պայմանավորված ՀՀ-ն լանդշաֆտային տիպերի բազմազանությունը։

Լանդշաֆտային գոտիականության առաջացման գլխավոր պատճառը վերընթաց ուղղությամբ ջերմության և խոնավության փոփոխությունն է:

  1. Առանձնացնել Հայաստանում՝ լանդշաֆտային տիպերում առկա հիմնախնդիրները։

ՀՀ-ի լանդշաֆտային գոտիականության մեջ նկատելի են մի քանի օրինաչափություններ: Ներքին գոգավորություններում անտառային գոտին հիմնականում բացակայում է, իսկ Փոքր Կովկասի լեռնային համակարգերի արտաքին հողմակողմ լանջերին միևնույն լանդշաֆտների սահմանները ներքին գոգավորությունների համեմատ մի քանի հարյուր մետրով ավելի ցածր են:

  1. Թվարկե՛ք և քարտեզի վրա պատկերեք ՀՀ-ն լանդշաֆտային տիպերը։

Անապատակիսանապատային — Արմավիր, Երևան, Արտաշատ, Արարատ
Չոր լեռնատափաստանային — Թալին, Աշտարակ, Եղեգնաձոր, Նոյեմբերյան, Ճամբարակ, Մեղրի
Լեռնատափաստանային — Վայք, Սիսիան, Գորիս, Ջերմուկ, Աբովյան, Մարտունի, Գավառ, Վարդենիս, Սոթք, Հրազդան, Սևան, Աբովյան, Մարալիկ, Արթիկ, Ապարան, Սպիտակ, Գյումրի, Տաշիր
Լեռնաանտառային — Իջևան, Դիլիջան, Վանաձոր, Գուգարաց Լեռնաշղթա, Կապան, Քաջարան
Մերձալպյան — Զանգեզուրի լեռնաշղթա, Վարդենիսի լեռնաշղթա, Գեղամա լեռնաշղթա, Փամբակի լեռնաշղթա, Բազումի լեռնաշղթա, Սևանի լեռնաշղթա
Ձյունամերձ — Աժդահակ լեռ, Արագած լեռ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: