Design a site like this with WordPress.com
Get started

Թեման՝ «Ջրածին»

Առաջադրանքներ.

*1. Ջրածինը բնության մեջ

Ջրածինը շատ կարևոր տարր է հանդիսանում թե բնության, թե տիեզերքի համար: Հիմնականում միացությունների տեսքով է լինում: Օրինակ ջրում – H2O, ջրածնի երկու ատոմ և թթվածնի մեկ ատոմ: Ջուրը բնության մեջ ունի անբնութագրելի մեծ դեր. առանց նրա չի կարող կյանք լինել:

*2. Ջրածնի ատոմի կառուցվածքը, իզոտոպները

Ջրածին տարր պարունակող ցանկացած միացություն պարունակում է ջրածնի երկու իզոտոպ`   պրոտիում ( 99,98) և դեյտերիում (0,02): Աննշան քանակությամբ հանդիպում է նաև երրորդ իզոտոպը` տրիտիումը: 

*3. Ջրածնի ստացումը լաբորատորիայում և արդյունաբերության մեջ

Ջրածինն ազատ վիճակում առաջին անգամ ստացել է անգլիացի գիտնական Հենրի Քավենդիշը:

Լաբորատոր պայմաններում ջրածին են ստանում որոշ մետաղների և թթուների (նպատակահարմար է՝ ցինկի ու աղաթթվի) փոխազդեցությունից: Zn+2HCl=ZnCl2+H2

Գոյություն ունեն սարքեր, որոնց միջոցով ջրածին կարելի է ստանալ ընդհատումներով, այսինքն՝ ցանկացած պահի քիմիական ռեակցիան հնարավոր է դադարեցնել և ապա՝ կրկին վերսկսել: Այդպիսի սարքերից են Կիպի ապարատը և ընդհատումներով ջրածին ստանալու փոքր սարքը:

Արդյունաբերության մեջ ջրածին ստանում են՝ 1. մեթանի ջերմային քայքայումից՝ CH4−→−t°C+2H2 2. մեթանի և գերտաքացրած ջրային գոլորշիների փոխ

Արդյունաբերության մեջ ջրածին ստանում են՝ 1. մեթանի ջերմային քայքայումից՝ CH4−→−t°C+2H2

2. մեթանի և գերտաքացրած ջրային գոլորշիների փոխազդեցությունից՝ CH4+2H2O=4H2+CO2

*4. Ջրածնի ֆիզիկական և քիմիական հատկությունները

Ջրածինը անհոտ, անգույն, օդից  14,5  անգամ թեթև գազ է: Սովորական պայմաններում ջրածին պարզ նյութը՝ H2, փոխազդում է միայն ֆտորի հետ, իսկ քլորի հետ՝ լույսի ազդեցության տակ: Բազմաթիվ քիմիական տարրերի ատոմների հետ այն փոխազդում է տաքացման պայմաններում: Ջրում գործնականորեն չի լուծվում (սովորական պայմաններում 100 լ  ջրում լուծվում է 2 լ ջրածին, հեղուկանում է՝ −253°C:

Բարձր ջերմաստիճանում ջրածինն անմիջականորեն փոխազդում է որոշ մետաղների հետ (հիմնականում ալկալիական և հողալկալիական)՝ առաջացնելով մետաղների հիդրիդներ:

*5. Ջրածնի կիրառման բնագավառները

Քանի որ այն ունի շատ բարձր ջերմային արժեք և վառվելուց մեծ քանակությամբ էներգիա է անջատում, ջրածինը շատ լավ վառելիք է։ Այն օգտագործում են սուզանավերում, տիերզերանավերում և հրթիռներում։ Գիտնականները ասում են, որ ապագայում օգտագործելու են նաև ավտոմեքենաներում։
Ջրածինը օգտագործում են եղանակի փուչիկները փչելու համար, որովհետև այն շատ թեթև է։ Եթե ջրածինը չլինեին, ապա մարդիկ չեին կարողանա կանխարգել եղանակը։ Ջրածինը նաև օգտագործում են պատերազներում՝ ռազմական ինքնաթիռներում, բայց էլ ոչ, որովհետև, ինչպես ասեցի, այն շատ հեշտորոն է վառվում։

*6. Ինչո՞ւ է ջրածինը համարվում համար մեկ տարրը Տիեզերքում…

Որովհետև այն տիեզերքի ամենա պարզ կառուցվածք ունեցող տարրն է: Նաև նրա անհապաղ աջակցությամբ է առաջանում հելիումը՝ այն նյութը, որից բախկացած են աստղերը: Իսկ աստղերը տիեզերքի հիմնական օբյեկտներն են, քանի որ գալակտիկաները հիմնականում աստխերի և մոլորակների ամբողջություն են: Իսկ տիեզերքը հենց գալակտիկաների և այլ տիեզերական օբյեկտների միսնություն է:

*7. Ջրածինը համարվում է ապագայի վառելանյութ. ինչո՞ւ. …

Այս հարցի պատասխանը չունեմ և չեմ հանդիպել այսպիսի եզրակացության: Միայն Ժյուլ Վեռնի 8 հատորներից մեկում, որում մասնավորապես գիտական ֆանտաստիկայի վրա է ուշադրությունը, կարծես թե նմանակի բան հանդիպել եմ, սակայն մանրամասն չեմ հիշում:

*8. Բնութագրեք ջրածին քիմիական տարրի իզոտոպները.

ա) քիմիական նշանը – H

բ) հարաբերական ատոմային զանգվածը – 1.008

գ) մետա՞ղ է.  թե՞  ոչ մետաղ – ոչ մետաղ

դ) դիրքը պարբերական համակարգում.այսինքն ո՞ր պարբերության և ո՞ր խմբի տարր է  առաջին պարբերության, առաջին խմբի, առաջին տարրն է 

դ) ատոմի կառուցվածքը`(միջուկի լիցքը. ..միջուկում պրոտոների թիվը. ..էլեկտրոնների թիվը…էներգետիկ մակարդակների թիվը ) միջուկի լիցքը +1, 1 պրոտոն, 1 էլեկտրոն, –

ե) ջրածնի վալենտականությունը և օքսիդացման աստիճանը միացություններում՝ գրեք պարզ և բարդ նյութերի օրինակներ և դրանցում որոշեք ջրածնի վալենտականությունը և օքսիդացման աստիճանը…..

Վալենտականություն- -1
Օքսիդացման աստիճան- +1, -1

զ) գրեք ջրածին քիմիական տարր պարունակող պարզ և բարդ նյութերի բանաձևերը, որոշեք նրանց հարաբերական մոլեկուլային զանգվածները ` Mr, մոլային զանգվածները` M գ/ մոլ, նաև բարդ նյութերի որակական և քանակական բաղադրությունները…

Mr(H2) = 2

*9. Որոշեք ջրածինը օդից ծանր է թե՞ թեթև. քանի ՞ անգամ. ..

Ջրածինը օդից 14 անգամ ավելի թեթև է:

*10. Ինչպիսի ՞ ռեակցիաների օգնությամբ կարելի է լաբորատորիայում ջրածին ստանալ, գրեք համապատասխան ռեակցիաների հավասարումները. …

𝐶𝐻4−→−𝑡°𝐶+2𝐻2 
𝐶𝐻4+2𝐻2𝑂=4𝐻2+𝐶𝑂2

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: