Design a site like this with WordPress.com
Get started

ՀՀ բուսականությունն ու կենդանական աշխարհը

 1. Նկարագրել Հայաստանի Հանրապետության բուսական և կենդանական աշխարհը։

Հայաստանի բուսական և կենդանական աշխարհի բազմազանությունը պայմանավորված է տարածքի բնապատմական զարգացման առանձնահատկությունների, աշխարհագրական դիրքի և լեռնային բնույթի։

Մեր բուսական ներկայացուցիչների 120 տեսակը էնդեմիկ է և դրանցից շատերը գիտության մեջ Հայաստանի տարբեր մասերի անուններով

Բամզազան է նաև Հայաստանի Հանրապետության կենտանական աշխարհը՝ մոտ 12000 տեսակ։

Շատ կենդանիներ հատուկ են միայն Հայկական լեռնաշխարհին և հարակից տարածքներին՝հայկական վայրի ոչխարը, բեոզայն այծը,կովկասյան փասիանը և այլն։

Տափաստանային գոտու բուսականությունը մեր հանրապետությունում տարածված է 1400-2400մ բարձրություններում։Այս գոտում բնրոշ է փետրախոտային, սիզախոտային, իսկ բարձրադիր մասում՝հացազգի տարախոսային բուսականությունը։

Անտառային գոտի՝առանձնանում է երկու համեմատաբար ընդարձակ զանգվածներ՝հյուսիսարևելյան և հարավարևելյան։

Հայաստանի անտառներն առաջին որակակարգի անտառներ են, որը նշանակում է, որ մեծ է դրանց էկոլոգիական՝հողապահպան,ջրապահպան ու կլիմայակարգավորող նշանակությունը։

Անտառների կեդնականական աշխարհը հարուստ է կաթնասուններով։

 1. Առանձնացնել Հայաստանում՝ բուսական ու կենդանական աշխարհում առկա խնդիրներ։

Մագրության պակաս, ավտոմեգենաների ծուխը, սննդի պակաս, ցուռտ եղանակ, դաժան մարդիկ, կենդանիների պակաս և նույնիսկ նրանց վերանումը։

 1. Ի՞նչ գործոններով է պայմանավորված ՀՀ բուսականության և կենդանական աշխարհի բազմազանությունը:

ՀՀ-ի բուսական և կենդանական աշխարհի բազմազանությունը պայմանավորված է տարածքի բնապահպանական զարգացման առանձնահատկություններով, աշխարհագրական դիրքով և լեռնային բնույթով։ Հայաստանի փոքր տարածքը բնության հակադրությունների երկիր է: Ապացուցված է նաև նրա բուսականության և կենդանական աշխարհի զարմանալի բազմազանությունը, որը հետևանք է տարածքի բնապատմական զարգացման առանձնահատկությունների, աշխարհագրական դիրքի և լեռնային բնույթի:

 1. Թվարկե՛ք և քարտեզի վրա ցո՛ւյց տվեք ՀՀ բուսականության վերընթաց գոտիները:

Անտառներ կան Ծոփքում, Բարձր Հայքի հյուսիսային հատվածում, Աղձնիքում, Տուրուբերանի Տավրոսյան լեռնաշղթայի շրջանում, Տայքում, Արցախում, Գուգարքում, Սյունիքի հարավում, Ուտիքի հյուսիսարևմտյան շրջաններում , Այրարատի հյուսիս-արևելքում, Մոկքում: 

 1. Նշե՛ք յուրաքանչյուր գոտու բուսածածկույթի և կենդանական աշխարհի կապը:

Յուրաքանչյուր գոտի մեկը մյուսին կապված է, իր էնդեմիկ բուսածածկույթի և կենդանական աշխարհի կապով։

 1. Գրել <<Կարմիր գրքում >> հայտնված բուսատեսակները և կենդանատեսակները։
 1. կաթնասուններ՝
 • ընձառյուծ (կովկասյան ընձառյուծ կամ հովազ) — 100 000 000 դրամ
 • բեզոարյան այծ – 3 000 000 դրամ
 • հայկական մուֆլոն (վայրի ոչխար) — 3 000 000 դրամ
 • կովկասյան ազնվացեղ եղջերու կամ մարալ — 3 000 000 դրամ
 • զոլավոր բորենի – 1 000 000 դրամ
 • մանուլ – 500 000 դրամ
 • անտառակատու – 200 000 դրամ
 • ջրասամույր — 500 000 դրամ
 • գորշ արջ – 1 000 000 դրամ
 • խայտաքիս – 100 000 դրամ
 • հնդկական վայրենակերպ կամ մացառախոզ – 50 000 դրամ
 • պայտաքիթ չղջիկ – 25 000 դրամ
 • լայնականջ ոզնի — 25 000 դրամ և այլն:
 1. թռչուններ՝
 • կրկնակտցար (дупель) — 100 000 դրամ
 • կտցար-կաչաղակ – 20 000 դրամ
 • մեծ իլիկակտցար — 100 000 դրամ
 • մեծ արորիկ — 100 000 դրամ
 • ոտնացուպիկ – 25 000 դրամ
 • հայկական որոր – 50 000 դրամ
 • դռլոն – 50 000 դրամ
 • հավալուսն — 200 000 դրամ
 • տարգալակտուց – 200 000 դրամ
 • մարմարյա մրտիմն – 100 000 դրամ
 • կարմրախածի սագ – 100 000 դրամ
 • սպիտակագլուխ բադ կամ սավկա – 100 000 դրամ
 • գիշանգղ — 400 000 դրամ
 • սև անգղ — 400 000 դրամ
 • մկնաճուռակ – 250 000 դրամ
 • սպիտակապոչ արծիվ – 250 000 դրամ
 • սապսան – 500 000 դրամ
 • բալոբան – 250 000 դրամ
 • մոխրագույն կռունկ – 300 000 դրամ
 • սև արագիլ – 100 000դրամ
 • կարապներ – 200 000 դրամ
 • մոխրագույն սագ – 100 000դրամ
 • քաջահավ – 75 000 դրամ
 • մեծ ձկնկուլ – 75 000 դրամ
 • փոքր ձկնկուլ – 100 000 դրամ
 • վայրի հնդկահավ (ուլար) – 250 000 դրամ
 • կովկասյան մարեհավ – 300 000 դրամ
 • գեղանի կռունկ – 100 000 դրամ
 • մարգահավ – 100 000 դրամ
 • արոսներ (մեծ, փոքր) – 250 000 դրամ

Բուսատեսակներ։

Ալպիական մանուշակ, Անթառամ, Աշորա, Աստղաշուշան, Արքայապսակ, Ակտինոլեմ խոշորաբաժակ, Բոխի, Բոգ Օլիվյեի, Գետնամուշկ, Գնարբուկ Կոմարովի, Գրենլանդիա խիտ, Դևագի աղուտային, Եզնակող Կոզո-Պոլյանսկու, Եղբորոսին քրդական, Էպիպոգիում անտերև, Լվածաղիկ և ալյն։Կենդանատեսակներ։Ալպյան ռոզալիա, Աղավնաբազե, Անապատային կաքավ, Անտառային կատու, Աքիս, Արջնագռավ, Բալոբան, Բզակտուց, Գաճաճ արծիվ, Գառնանգղ, Գեղանի կռունկ, Դալի մողես, Եղևնու խաչկտուց, Ընձառյուծ, Թամբակիր ճպուռ, Իսպանական ճնճղուկ, Կարմիր բադ, Կարմրաթև մագլցող, Հաշամ, Մանուլ և ալյն:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: