Design a site like this with WordPress.com
Get started

Կետադրի՛ր նախադասությունները

1.Ստիպված եմ վճարել կանխիկ, որովհետև բանկային քարտս մոռացել եմ տանը։

2.Այս խանութում հնարավոր է վճարել միայն կանխիկ, մինչդեռ այդքան գումար դրամապանակումս չկա:

3. Նրա գլուխը հոգնեց ծանր մտքերից, նյարդերը թուլացան և աչքերը փակվեցին։

4. Լույսը մեծացավ ընդարձակվեց, գույնը փոխեց, իսկ շուրջը տարածվեցին բոսորագույն շողեր։

5.Ամայի էր դարձել դրախտը, և թռչունների երգը ձանձրացնում էր նրան։

6. Մրրիկը հանդարտվեց, ուղևորները թեթևացած նայեցին միմյանց։

7. Հույները հարգել էին զորապետի խնդրանքը, և նա մի փոքրիկ զորագունդ կազմած, եկել էր Անի բերդը գրավելու։

8. Իշխանն ուզում էր առաջ շարժվել, բայց այդ ժամանակ նրան հայտնեցին Պապ թագավորի վերադարձի մասին։

9.  Եղանակը տաքացավ, իրար ետևից Դվին սկսեցին գալ նախարարները։

10. Պապը գալիս էր արագ, նրա հետևից գալիս էին պալատականները։

Տրված պարզ նախադասությունները վերածի՛ր բարդ նախադասությունների՝ գործածելով տրված շաղկապները

Բայց,  և

  1. Մրրիկը հանդարտվեց և ուղևորները թեթևացած նայեցին միմյանց։
  2. Արամը լսել էր պատահածի մասին, բայց նա իրեն բանից անտեղյակ էր պահում։

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: