Design a site like this with WordPress.com
Get started

Թեմա 2 § 2. Էլեկտրացույց: Էլեկտրական լիցքի բաժանելիությունը: § 3. Ատոմի կառուցվածքը:

1. Որ երևույթի վրա է հիմնված էլեկտրացույցի աշխատանքը: 

Լիցքավորված մարմիների փոխազդեցությունի երևույթի հիմման վրա։

2. Ինչ է էլեկտրացույցը:

Էլեկտրացույցը կազմված է մետաղե շրջանակին միացված պլաստմասյա խցանի միջին իջեցված մետաղե ձողից, որի ծայրին ամրացված է ալյումինե նրբաթիթեղի թ թերթիկ։

3. Ինչ է էլեկտրաչափը:

Էլեկտրաչափը այն սարքն է, որը չափում է էլեկտրական լիցքը։

4. Կարելի է արդյոք էլեկտրական լիցքն անվերջ բաժանել?       

Լիցքի բաժանումը կարելի է շարունակել այնքան, մինչև մնացած լիցքը հնարավոր չլինի հայտնաբերել էլեկտրաչափով: Սակայն, ինչպես ցույց տվեցին ավելի ճշգրիտ փորձերը, էլեկտրական լիցքը հնարավոր չէ անվերջ բաժանել. այն ունի բաժանման սահման: Այդպիսի փորձերի արդյունքում ամերիկացի գիտնական Ռոբերտ Մելիկենը ստացել է ամենափոքր, անբաժանելի՝ տարրական լիցքի մեծությունը:

5. Որքան է տարրական լիցքը:

q0=1.6×10-19Կլ

6. Ինչ կառուցվածք ունի ատոմը՝ ըստ Ռեզերֆորդի:

Ատոմն ունի հետևյալ կառուցվածքը. նրա կենտրոնում միջուկն է, որը կազմված է պրոտոններից և նեյտրոններից, իսկ միջուկի շուրջը շարժվում են էլեկտրոնները։

7. Ինչով են միմյանցից տարբերվում տարբեր քիմիական տարրերի ատոմները:

Տարբեր տարրերի ատոմները միմյանցից տարբերվում են իրենց միջուկի լիցքով և այդ միջուկի շուրջը պտտվող Էլեկտրոնների թվով:

8. Որն է  տվյալ  քիմիական տարրի գլխավոր բնութագիրը:

Քիմ․ տարրի գլխավոր բնութագիրը միջուկի լիցքն է։

9. Ինչ մասնիկներ կան միջուկում:

10. Ինչպես են առաջանում դրական իոնները, բացսական իոնները:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: