Design a site like this with WordPress.com
Get started

7,8-րդ դասարանի քիմիայի  կարևորագույն հասկացոթյունների կրկնողություն

Առաջադրանքք 1.-  Ի՞նչ  է  ուսումնասիրում  քիմիա գիտությունը: 

Քիմիան ուսումնասիրում  է նյութերը: Նրանց կառուցվացքը, բաղադրությունը և կիռառումը այն նաև   ուսումնասիրում  է  նյութերի  հատկությունները:

Թվարկեք մարդկությանը  հուզող հիմնախնդիրների  լուծման  գործում <<Քիմիայի>> դերը:

 • խմելու ջրի մաքրում և ախտահանում,
 • դեղերի և վիտամինների սինթեզ և վերլուծություն
 • բենզինի և այլ վառելանյութերի ստացում նավթի վերամշակումից, սննդամթերքի որակի անալիզ,
 • կյանքի համար կենսական նշանակություն ունեցող նյութերի ստացում,
  ներառյալ. մետաղներ և համաձուլվածքներ, ապակի, հանքային
  պարարտանյութեր, պեստիցիդներ, պոլիմերներ և պլաստմաս, ցեմենտ,
  արհեստական կաշի և գործցվածքներ, սինթետիկ կաուչուկներ և ռետին,
  լաքեր, ներկեր, սոսինձներ, լվացող և ախտահանիչ միջոցներ

Առաջադրանքք 2.- Ո՞րն է  կոչվում  ֆիզիկական  մարմին,սահմանեք և  գրեք   օրինակներ…

Ֆիզիկական մարմինն ունի զանգված և ծավալ։ Բոլոր ֆիզիկական մարմինները կենդանի և անկենդան, կազմված են նյութերից։

Կենդանի մարմինները՝ մարդիկ, կենդանիներ, բույսեր…

Անկենդան մարմինները՝ սեղան, աթոռ, գրիչ…

Առաջադրանքք 3.- Ո՞րն է  կոչվում   նյութ, սահմանեք  և  գրեք  նյութերի  օրինակներ…

Նյութերը լինում են պարզ և բարդ, օրգանական և անօրգական: Պարզ նյութերը բաղկացած են մեկ իսկ բարդ նյութերը երկու կամ ավելի տարբեր նյութերից: Օրգանակ են այն նյութերը, որոնց կազմի մեջ մտնում է ածխածին: Նյութերը ունեն ագրեկատային վիճակ – հեղուկ, պինդ, գազային: Նյութերը ունեն քիմիակն, ֆիզիկական և ֆիզիոլոգիական հատկություններ: Քիմիական – թե ինչպես է նյութը փոխազդում այլ նյութերի հետ և ֆիզիկական – գույն, համ, հոտ:

Օրգանական նյութեր – շաքար, փայտ, քացախ, ճարպեր, օսլա
Անօրգանական նյութեր – ջուր, սոդա, աղ

Առաջադրանք  4.- Ինչպիսի՞  նյութերից  են  պատրաստում  հետևյալ  առարկաները,  թվարկեք. 

 • Զարդերը պատրաստվում են ոսկուց, արծաթից, ինչպես նաև լինում են ոսկեջրված:
 • Արձանները պատրաստվում են բրոնզից, քարից և կավից:
 • Ամանեղենը պատրաստում են շուշայից, կավից և ապակոուց:

 Առաջադրանք  5.-   Դասակարգեք  նյութերը` պարզ   (մետաղներ, ոչմետաղներ) և   բարդ`  անօրգանական  և  օրգանական, գրեք  նյութերի  բանաձևերը  և  անվանեք: 

Առաջադրանք  6.-Նյութերի  ինչպիսի՞ հատկություններ  գիտեք, թվարկեք, գրեք  օրինակներ…

Տարբերում  են  նյութերի  երեք  տեսակի  հատկություններ՝ ֆիզիկական, քիմիական, ֆիզիոլոգիական: 

*Նյութի  ֆիզիկական  հատկությունները  դիտարկում  են  կամ  չափում  են, առանց   նոր  նյութ  ստանալու  օրինակ՝ գույնը, ագրեգատային  վիճակը՝ պինդ, հեղուկ, գազային, եռման, հալման ջերմաստիճանը, էլեկտրա- և ջերմահաղորդականությունը  և  այլն

*- Նյութի  քիմիական  հատկությունները քիմիական  փոխարկումներին՝ ռեակցիաներին, մասնակցելու   ընդունակությունն  է, երբ  առաջանում   են   նոր  նյութեր 

*- Նյութի  ֆիզիոլոգիական  հատկությունը՝ ազդեցությունն է  կենդանի   օրգանիզմի  վրա՝ դրական  կամ  բացասական, օրինակ՝ դրական  ազդեցությունը էկոլոգիապես  մաքուր  սնունդը, մաքուր  խմելու  ջուրը, օդը  և  այլն իսկ  նարկոտիկ նյութերը, ալկոհոլը,  թունաքիմիկատները, փոշոտ  օդը, ժամկետանց  սնունդը  և  այլն, ունեն  բացասական  ազդեցություն  կենդանի  օրգանիզմի  վրա:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: