Design a site like this with WordPress.com
Get started

Ստեփան Զորյան. Չալանկը

Հարցեր և առաջադրանքներ:
Տեքստից դուրս գրիր քեզ անծանոթ բառերը և բառարանի օգնությամբ բացատրիր:
Գրիր հետևյալ բառերի հոմանիշները: 

Հախուռն- համարձակ, խիզախ, հանդուգն։

Պատկառանք- 1. ամոթ, ամոթխածություն, 2. ակնածություն, կարդանք, մեծարանք։

Տարօրինակ- անօրինակ, անսովոր, արտասովոր, զարմանալի։

Թռչկոտել- ոստոստել, կայթել, խայտալ, ցատկռտել, ցատկռտել, կայթռել:


Նկարագրել և բնութագրել Չալանկին:

Չալանկը սև ու բրդոտ շուն էր։ Նա ուներ սպիտակ կուրծք և վիզ, պատմության մեջ ասվում է որ վիզը հեռվից կարծես վզկապ լիներ։ Նրա պոչն ու ականջները կտրել էին։
Չալանկը խելացի էր, տարբերում էր մարդկանց և ամեն մեկի վրա տարբեր ձև հաչում։


Համոզե՞ց քեզ ավարտը, այլ ավարտ հորինիր: Ընդգծիր այն հատվածը, որն  ամենաշատն ես հավանել։
Շների և այլ կենդանիների հավատարմության մասին ուրիշ ի՞նչ պատմություններ գիտես:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: