Design a site like this with WordPress.com
Get started

Չինաստան

1) Քարտեզի վրա նշել Չինաստանի հարևան պետությունները և ափերը ողողող ջրային ավազանները:

2) Բնութագրեք Չինաստանի աշխարհագրական դիրքը:

Չինաստանը շատ հեռու է եվրոպական քաղաքակրթության օջախից։ Ցամաքով Չինաստանը դժվար անցանելի լեռներով ու անապատներով անջատված է Հնդկաստանից և Կենտրոնական Ասիայի երկրներից։ Չինաստանի ծովային դիրքը ներկայումս շատ նպաստավոր է Պաղաղովկիանոսյան տարածաշրջանի երկրների հետ տնտեսական համագործակցության համար։ Մակերևույթը խիստ բազմազան է։ Երկիրը հարուստ է բազմատեսակ օգտակար հանածոները։

3) Ի՞նչ դեր ունի Չինաստանը հվ-արմ Ասիայում և ամբողջ աշխարհում

Այն, որ գրեթե բոլոր իրերը արտադրվել են Չինաստանում։ Եթե Չինաստանը չլիներ, աշխարհի արդյունաբերությունը շատ հետամնաց կլիներ։ Չինաստանում է առաջին անգամ ստացվել թուղթը, բաժակները, հագուստը և այլ, որոնք դրձել են մեր առորյաի անբաժանելի մասը։ Նաև Չինաստանի բնակչությունն է մեծ ազդեցություն թողնում աշխարհի տնտեսական զարգացման վրա։ Չինաստանի բնակչությունը այնքան շատ է, որ Չինաստանը հազիվ բավականացնում է իր ռեսուրսները իր երկրներին և շատ քիչ բաներ է արտահանում։ Դա շավ է նաև այլ երկրների համար, որովհետև եթե Չինաստանը չկարողանա բավականացնել իր պաշարները, կգնի այլ երկրներից։ Արտահանում է մեծ քանակով ածուխ։

4) Որո՞նք են Չինաստանի զարգացման նախադրյալները:

Ածխի պաշարներով հարուստ է Հյուսիսային և Հարավարևմտյան Չինաստանում։ Նավծիզգալի պաշարներ կլինի երկրի հյուսիս-արևելքում և արևելքում, երկաթի հանքաքարերի հյուսիս-արևելքում ու արևելքում, Ցունցզի գետի հովտում Բայջինի մոտ, Ներքին Մոնզոլիայում։

5) Որո՞նք են Չինաստանի տնտեսության առաջատար ճյուղերը:

Արդյունաբերություն- 45,3

Գյուղատնտեսություն- 10,1

Ծառայողականություն-44,6

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: