Design a site like this with WordPress.com
Get started

Ադրբեջան

1․ Բնութագրեք Ադրբեջանի աշխարհագրական դիրքը:

Ադրբեջանը լեռնային երկիր է։ Նրա հյուսիսում Մեծ Կովկասի լեռներն են, հարավում ՝ Փոքր Կովկասի։ Լեռնային շրջաններում հաճախակի են երկրաշարժերը։ Կասպից ծովի մակարդակի բարձրացման պատճառով աստիճանաբար ջրածածկ է լինում Կուր-Արաքսյան դաշտավայրի ցածրադիր հատվածը։

Ադրբեջանն ամբողջությամբ գտնվում է մերձարևադարձային գոտու հյուսիսային մասում։ Աչքի է ընկնում արևոտ, չոր կլիմայով։ Երկրի նախալեռների ու լեռների մարգագետինները ծառայում են որպես ամառային որոտավայրեր, իսկ ցածրադիր չոր տափաստաններն ու կիսաանապատները ՝որպես ձմեռային արոտավայրեր։ Ադրբեջանի խոշոր գետերն օգտագործվում են ոռոգման և էլեկտրաէներկիա ստանալու համար։ Վիթխարի է Կիսապից ծովի տնտեսական նշանակությունը Ադրբեջանի համար։

2․ Քարտեզի վրա նշել Ադրբեջանի հարևան պետությունները և ափերը ողողող ջրային ավազանները:

3․ Քարտեզի վրա նշել Ադրբեջանի հարևան պետությունները և ափերը ողողող ջրային ավազանները:

Հվ-արմ Ասիայում Ադրբեջանը աչքի է ընկնում իր մեծ օգտակար հանածոներով։ Ադրբեջանը տարբեր երկրներ նավթ և գազ է մատակարարում։

4․ Որո՞նք են Ադրբեջանի զարգացման նախադրյալները:

Ադրբեջանի զարգացման նախադրայալներն են օգտակար հանածոները` նավթը, արդյունաբերությունը, բնական գազը, գյուղատնտեսությունը։ Նաև զարգացման նախադրյալններ են համարվում բնական ռեսուրսները, առևտրային կապերն երկրների հետ, Կասպից ծովը, Կուր և Արաքս գետերը։

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: