Design a site like this with WordPress.com
Get started

Հայոց Լեզու

Նախադասություններից դուրս գրիր բայերը, որոշիր դեմքը , թիվը ժամանակը:

Երբեմն լինում են պահեր, երբ սարսափելին գրավում է մարդուն հետաքրքիր տեսարանի պես, և մարդ անդիմադրելի ցանկությամբ ուզում է տեսնել այն, թեկուզ վտանգի իրեն։

լինել- անորոշ, եզակի, ներկա։ գրավել- որոշյալ, եզակի, ներկա։ ուզենալ- որոշյալ, եզակի, ներկա։ տեսնել- որոշյալ, եզակի, ներկա։ վտանգել- որոշյալ, եզակի, ներկա։

Երբ գրկում էի նրան՝ այդ նազելի էակին, և նայում լեռնային աղբյուրների նման նրա վճիտ աչուկների մեջ, տեսնում էի, որ այնտեղ մի թախծալի, երազուն կարոտ կա։

գրկել- որոշյալ, եզակի, ներկա։ նայել- որոշյալ, եզակի, ներկա։ տեսնել- որոշյալ, եզակի, ներկա։

Թեև մենք իրարից մինչև օրս գաղտնիք չունեինք, բայց վերջերս զգալի կերպով նա լռակյաց էր դարձել, խուսափում էր խոսել այն զգացմունքների մասին, որ բռնկվել էին իր հոգում։

ոնենալ- որոշյալ, եզակի, ներկա։ դարձել էր- որոշյալ, եզակի, անցյալ։ խուսափել- որոշյալ, եզակի, անցյալ։ բռնկվել- որոշյալ, հոգնակի, անցյալ։

Ես հավատացրի, թերևս համոզեցի նրան, որ հույսը իրական բան է, և հուսացողը կհաղթի։

հավատալ- որոշյալ, եզակի, անցյալ։ համոզել- որոշյալ, եզակի, անցյալ։ հաղթել- որոշյալ, եզակի, ապառնի։

Որոշիր տրված խոնարհված բայերի դեմքը, թիվը, ժամանակը:
Սովորեցի- առաջին, եզակի, անցյալ։
գրել եմ- առաջին, եզակի, ներկա։
կարդում ենք- առաջին, հոգնակի, ներկա։
ավարտել եք- երկրորդ, հոգնակի, անցյալ։
նկարելու ես-երկրորդ, եզակի, ապառնի։
երգում էին-երրորդ, հոգնակի, անցյալ։
հոգնեցրիր-երկրորդ, եզակի, անցյալ։
կորցնում են-երրորդ, հոգնակի, ներկա։
բնակվել է-երրորդ, եզակի, անցյալ։
վախենում էիր-երկրորդ, եզակի, անցյալ։
թարգմանում էինք-առաջին, հոգնակի, անցյալ։
օրհնեց-երկրորդ, եզակի, անցյալ։
տխրել են-երրորդ, հոգնակի, անցյալ։

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: