Design a site like this with WordPress.com
Get started

Գործնական քերականություն

1.Կետերի փոխարեն մի այնպիսի բառ գրիր, որ աջ և ձախ գրված բառերի հետ բարդ  բառ կազմի:
Վարդագույն, գունանկար
ծաղկազարդ, զարդաքանդակ
լրագիր, գրասեղան
լեռնաշղթա, շղթայակապ
ճերմակհեր, հերարձակ
քանդակագործ, գործընկեր
երգարվեստ, արվեստագետ
հորեղբայր, եղբորորդի
2. Գրիր տրված բառերի նույնարմատ հականիշները:
Անխռով-խռովկան
խոտոր-անխոտոր
երերուն-աներեր
տարակուսելի-անտարակույս
արտաքուստ-ներքուստ
անզարդ-զարդարուն
ամոթխած-անամոթ
աղմկոտ-անաղմուկ
արատավոր-անարատ
քաղցրահամ-դառնահամ
ընչատեր-ընչազուրկ
թեթևաբարո-ծանրաբարո

3. Յուրաքանչյուր բառի համար գրիր 1-ական հոմանիշ և հականիշ բառ:
Թյուր-հոմանիշ- ծուռ, հականիշ-ուղիղ
շնորհալի- հոմանիշ-մեծաշնորհ, հականիշ-անշնորք
նուրբ-հոմանիշ-քնքուշ, հականիշ-կոպիտ
անաչառ-հոմանիշ-արրդար, հականիշ-աչառու
երախտագետ-հոմանիշ-երախտապարտ, հականիշ-ապերախտ
անդորր-հոմանիշ-խաղաղ, հականիշ-անհանգիստ
անաղարտ-հոմանիշ-մաքուր, հականիշ-պխտոր
պարկեշտ-հոմանիշ-համեստ, հականիշ-լկտի
ահռելի-հոմանիշ-մեծ, հականիշ-մանր
հանդուգն-հոմանիշ-համառ, հականիշ-վախկոտ
փութաջան-հոմանիշ-ջանասեր, հականիշ-ծույլ
խրթին-հոմանիշ-դժվար, հականիշ-հեշտ

4. Գտնե՛լ, թե որ բառերի կազմության ժամանակ է կատարվել երկհնչյունի հնչյունափոխություն։
Բուսական-բույս, հրեղեն-հույր, աստղանիշ, գործունեություն, ձնծաղիկ-ձյուն, նվիրատվություն-նվեր, ալրաղաց-ալյուր, անկյունաչափ, բնավեր-բույն, գունատ-գույն, ձկնաբուծարան-ձուկ, դռնակ-դուռ, եղջերափող-եղջյուր, միութենական-միություն, մանկական-մանուկ, սառցարան-սառույց, մրցավազք-մրցույթ, մատենագիր-մատյան, բուրավետ-բույր, հրակայուն-հուր, մշակութային-մշակույթ, տարեվերջ-տարի, արնանման-արյուն, առօրեական-առօրյա, այգեպան-այգի, մթերային-մթերք, զգուշություն:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: